6 juni 2012

Een groot deel van de scholen schenkt in het curriculum nog onvoldoende aandacht aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Onderzoek toont aan dat er nog weinig aandacht is voor discriminatie en zeker niet voor homodiscriminatie. Ook scholen zelf geven aan niet altijd voldoende handvatten te hebben om deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Aandacht in het onderwijs voor seksuele diversiteit is echter van groot belang in het kader van de seksuele weerbaarheid, een veilig schoolklimaat en ook tolerantie en acceptatie van homoseksualiteit. De ministerraad heeft, op voorstel van minister Van Bijsterveldt van OCW, er mee ingestemd om de kerndoelen voor PO en VO aan te passen op het gebied van seksualiteit en seksuele weerbaarheid. Voor het primair onderwijs wordt kerndoel 38 daartoe als volgt aangepast: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit.
Om scholen (groep 7 en 8 PO en VO) te ondersteunen bij de invulling hiervan biedt OCW de mogelijkheid deel te nemen aan een project. Inschrijving gebeurd op volgorde van inschrijving. Bijgevoegd treft u informatie aan rond de projectactiviteiten, de regeling en het inschrijfformulier.


Trefwoorden:

School en Omgeving

Relevante bestanden: Aanvraag regeling sociale veiligheid LHBT-jongeren op school Toelichting aanvraag regeling sociale veiligheid LHBT-jongeren op school Meer informatie pilots Meer informatie projectactiviteiten

VorigeBrugmodule bereidt mbo studenten voor op pabo studie
VolgendeAgressie op scholen neemt toe
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter