In scholen die gebouwd zijn voor 1994 is mogelijk asbest in het gebouw verwerkt. In de tweede helft van 2011 is de scholen gevraagd om een digitale vragenlijst over de aanwezigheid van asbest in hun schoolgebouw in te vullen. Scholen wordt geadviseerd om in het vervolgtraject samen te werken met de gemeente omdat daar kennis en informatie over de schoolgebouwen in huis aanwezig is.
Kenniscentrum InfoMil heeft deze enquête uitgezet en ondersteunt scholen en gemeenten bij het bepalen van de maatregelen die genomen moeten worden. De belangrijkste eerste stap bestaat vaak uit het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Omdat de scholen en hun besturen meestal geen ervaring op dit gebied hebben, zullen ze waarschijnlijk een beroep doen op de kennis van de gemeente. Soms bieden gemeenten actief ondersteuning aan de schoolbesturen.
Kennsicentrum InfoMil organiseert daarom in opdracht van het Ministerie van IenM informatiebijeenkomsten van een halve dag voor medewerkers van BWT en Onderwijs van gemeenten. Ook voor beheerders van schoolgebouwen of vertegenwoordigers van schoolbesturen zijn deze bijeenkomsten nuttig.
In januari 2011 bleek uit gezamenlijk onderzoek van de PO-Raad en de VO-raad dat scholen onvoldoende zicht leken te hebben op mogelijke aanwezigheid van asbest in hun schoolgebouwen. In april 2011 riep de Tweede Kamer alle scholen van vóór 1994 op om hun gebouw te laten inventariseren op asbest. Dit dient voor juli 2012 te zijn gebeurd.


Trefwoorden:

Asbest, Huisvesting

Relevante links:Kenniscentrum InfomilVeelgestelde vragen over asbest

VorigeSCP nuanceert beeld dat op onderwijs bezuinigd kan worden
VolgendeOuders betrekken voorkomt uitval mbo studenten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter