Scholen kunnen voortaan gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Daarmee kunnen zij makkelijker een prognose maken van bijvoorbeeld leerlingenaantallen. Ook is het scenariomodel verrijkt met nieuwe functionaliteiten.

Het model is ontwikkeld door het CAOP in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO, waar de PO-Raad deel van uitmaakt.
Prognoses

Het scenariomodel ondersteunt basisscholen in het versterken van de bestuurskracht, bijvoorbeeld voor het voeren van een (financieel) meerjarenbeleid. Het geeft inzicht in leerlingen- en bevolkingsprognoses, en in personele en materiële bekostigingsprognoses (inclusief prestatiebox), waardoor zij hun personele formatie kunnen berekenen. Daarnaast is de bevolkingsopbouw van 0-4 jarigen op wijkniveau opvraagbaar. Het model kan verder prognoses differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio, inclusief de samenwerkingsverbanden ‘Passend onderwijs’.
Zicht op de toekomst

Het model speelt in op de behoefte aan informatie over verwachte leerlingaantallen en over de financiële situatie voor een aantal jaren. De behoefte is gegroeid omdat scholen meer autonomie hebben gekregen en zich verder zijn gaan professionaliseren op het bestuurlijke en het financiële vlak. Zij willen op tijd hun begroting en personeelsbeleid op orde hebben. Voor het komende schooljaar en voor de lange termijn. Met het scenariomodel kunnen scholen vijf jaar vooruitkijken.

VorigeHeeft uw bestuur het beste jaarverslag van Nederland?
VolgendeMiddagslaapje helpt kleuters bij leren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter