Op een enkeling na is het de samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs gelukt hun verband voor 1 november formeel op te richten. 1 November was daarmee een belangrijke eerste mijlpaal voor de invoering van Passend onderwijs. De PO-Raad is verheugd te zien dat de meeste samenwerkingsverbanden die mijlpaal hebben bereikt. Het was immers een ingewikkelde klus voor het primair onderwijs om het aantal samenwerkingsverbanden terug te brengen van 230 naar 76. De PO-Raad heeft er veel vertrouwen in dat ook de laatste samenwerkingsverbanden op korte termijn formeel worden opgericht.

In de nieuwe samenwerkingsverbanden is de samenwerking tussen regulier-, speciaal basis en speciaal onderwijs stevig geregeld. Vanaf nu ligt de focus van de invoering van Passend onderwijs op het inhoudelijk gesprek binnen het samenwerkingsband en op het gesprek met de scholen over het ondersteuningsplan, de ondersteuningstoewijzing en het ondersteuningsaanbod. Mocht u daar hulp bij wensen dan kunt u hierover contact opnemen met de projectleiding Passend onderwijs van de PO-Raad (ondersteuningpassendonderwijs@poraad.nl). De PO-Raad verzorgt clinics waarbij de inhoudelijke vragen van het samenwerkingsverband centraal staan. De komende tijd zal ook veel aandacht zijn voor het informeren van ouders en leraren over Passend onderwijs.

VorigeGeen fasering passend onderwijs, wel ferme toezeggingen Dekker
VolgendeDoe de test: Hoe gezond is jouw school?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter