In aanloop naar het Algemeen Overleg op 29 juni in de Tweede Kamer over Passend onderwijs, heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamerleden gestuurd. De PO-Raad wil hiermee een aantal vragen en aandachtspunten nogmaals onder de aandacht brengen en vraagt de politici deze te bespreken tijdens het debat.
Hoewel de PO-Raad nog steeds positief staat ten opzichte van de stelselwijziging Passend onderwijs, is er een aantal belemmerende factoren die een goede invoering en uitvoering van Passend onderwijs ernstig bemoeilijken. In de brief licht de PO-Raad een paar van deze punten toe, waaronder: de aangekondigde bezuinigingen die bovenop de reeds ingevoerde bezuinigingen in het onderwijs en de aangekondigde bezuinigingen op Jeugdzorg komen, de regiovorming en het feit dat een aantal door de onderzoekscommissie (ECPO) aangedragen kritiekpunten en vragen niet in de brief van de minister behandeld wordt. De PO-Raad vraagt de politiek onder andere om het veld geen blauwdrukken op te leggen: Natuurlijk is het aan u om duidelijkheid te geven over wat er bereikt moet worden, maar een blauwdruk zou de bestuurders de mogelijkheid ontnemen maatwerk te leveren en draagvlak te creëren. Ook dringt de PO-Raad er (nogmaals) op aan de bezuinigingen te heroverwegen.
Lees de brief
Lees ook: Brief Passend onderwijs van minister omzeilt heikele punten

VorigeGebruik muis mogelijk voorspeller leergedrag
VolgendeProgramma van eisen voor een elo wat en waarom
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter