De Bond van Nederlandse Architecten bracht onlangs een rapport uit met de resultaten van een onderzoek naar nieuwe schoolgebouwen.Het rapport bevestigt het beeld van de PO-Raad dat een slecht binnenmilieu niet alleen een kwestie is van oude gebouwen, maar ook van nieuwe gebouwen, veroorzaakt door de lage normvergoedingen.
Gebouwen voldoen formeel aan de minimale eisen van het bouwbesluit. In de praktijk pakt dat echter nog al eens anders uit. Gezien de laatste inzichten in een gezonde werk-en leefomgeving zijn deze eisen niet alleen te laag, maar functioneren de minimum-eisen door de lage financiële normeringen die gemeenten hanteren ook eerder als maximum-eisen. Er is dan niet veel voor nodig om in de praktijk aan de verkeerde kant van het spectrum uit te komen. De kwaliteit van het binnenklimaat is dan ook in een fors aantal gevallen niet voldoende.
Het bouwbesluit wordt echter gewijzigd, waardoor de eisen fors zullen worden opgeschroefd. De verwachting is dat de kwaliteit in de toekomst beter wordt. Daarvoor is wel noodzakelijk dat ook de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen door de normbedragen in de modelverordening met naar schatting 15 % te verhogen.
Lees ook:Schoolgebouw mag niet langer sluitpost van de gemeente zijn Onafhankelijk kenniscentrum huisvesting blijft broodnodig Rapport Luisteren naar gebouwen

VorigePO Raad inventariseert reacties op regio indeling Passend onderwijs
VolgendeOnderzoeksresultaten Social Media in het PO
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter