Het Schoolleidersregister PO zoekt klankbordleden die helpen met het verder ontwikkelen van de nieuwe herregistratiecriteria. Er zijn klankbordgroep bijeenkomsten voor onder meer bestuurders en HRM-ers.

Het Schoolleidersregister PO brengt actuele ontwikkelingen in kaart die het functioneren van schoolleiders beïnvloeden. Dat doen het register om schoolleiders handreikingen te kunnen bieden bij het omgaan met veranderingen, maar ook om herregistratiecriteria te kunnen formuleren en het gesprek aan te gaan met opleiders. In een eerste fase van dit project heeft het Schoolleidersregister PO met groepen schoolleiders, opleiders en bestuurders gesproken over deze actuele ontwikkelingen.

In de tweede fase wil het deze thema’s verder aanvullen, onder meer door het analyseren van logboeken van schoolleiders, literatuurstudie en daarnaast een intensieve gesprekscyclus met schoolleiders en bestuurders waarbij in kleine groepen ervaringen en kennis met betrekking tot het schoolleiderschap worden gedeeld.

De bijeenkomsten voor bestuurders zijn op 28 maart en 6 mei 2014.

VorigeMeer doen met gezondheid op school?
VolgendeSalaris schoolbestuurders aan banden gelegd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter