De PO-Raad is tegen de afschaffing van de automatische prijscompensatie in het primair onderwijs. De minister doet dit voorstel in een brief aan de Tweede Kamer over de financiën in onze sector. Uit de praktijk van andere sectoren blijkt dat door afschaffing van de automatische prijscompensatie de inkomsten van de schoolbesturen verder verslechteren ten opzichte van de benodigde bekostiging. De huidige (cumulatie) van bezuinigingen zet de financiële positie van het primair onderwijs al te veel onder druk.
De minister heeft een brief over de financiën in het primair onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief stelt de bewindsvrouw voor om te bekijken of we de personele bekostiging en de materiële bekostiging in de toekomst kunnen vereenvoudigen. Ze stelt voor om beide delen samen te voegen tot een bedrag per leerling. De PO-Raad vindt het huidige systeem verouderd en is voorstander van een vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek , maar koppelt hieraan wel voorwaarden.
De belangrijkste voorwaarde voor vereenvoudiging van het systeem van bekostiging is dat deze voldoende op orde is. Het huidige bekostigingsniveau is gebaseerd op normen uit de jaren 80. Uit eerdere evaluaties blijkt dat een gemiddelde school daardoor veel minder geld voor de materiële bekostiging krijgt dan dat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Een vereenvoudiging van het systeem waarbij het niveau van de bekostiging niet op orde is, maakt later de mogelijkheid om dit alsnog te repareren niet meer mogelijk .
In combinatie met de vereenvoudiging wil de minister de huidige automatische prijscompensatie in het primair onderwijs afschaffen. In onze sector is dat nu nog opgenomen in de wet. Afschaffing van de automatische prijscompensatie maakt de kans groot dat de bekostiging in de toekomst verder gaat achterlopen bij de werkelijke kosten. Dat gebeurt op dit moment ook in andere sectoren. In de laatste jaren zijn die scholen een redelijke compensatie van gestegen kosten herhaaldelijk onthouden. De PO-Raad pleit daarom juist voor het gelijk trekken van de sectoren door in de andere sectoren ook de automatische prijscompensatie in te voeren.
Een paar jaar geleden heeft toenmalig minister Van der Hoeven ook voorgesteld om de automatische prijscompensatie af te schaffen. De Tweede Kamer heeft destijds dit voorstel tegengehouden en gepleit voor automatische compensatie voor alle sectoren. De PO-Raad rekent deze keer weer op de goede invloed vanuit het parlement.
De brief van de minister

VorigeEvaluatie geeft geen duidelijkheid over financien primair onderwijs
VolgendeRoosendaalse leerlingen winnen goud in Moskou
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter