De PO-Raad is positief over de experimenten met flexibele onderwijstijden. Wij verwachten dat de experimenten resultaten opleveren die schoolbesturen in staat stellen goede keuzes te maken in belang van het onderwijs en de kinderen. Tijdens de experimenten moet vooral goed worden gekeken naar de gevolgen voor de leerlingen en de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs.
Het is bekend dat de zomervakantie van 6 weken een 'dip' oplevert in de prestaties van kinderen. Als schoolbesturen in overleg met de ouders menen dat een andere indeling van het schooljaar de leeropbrengsten verhoogt is het goed dat er ruimte komt voor schoolbesturen om het schooljaar anders in te delen. De keuze moet echter wel, uiteraard in overleg met de ouders, bij het schoolbestuur liggen.
Het is goed dat we nadenken over de inrichting van ons onderwijs. Het huidige stelsel (met name de zomervakantie) komt voort uit de tijd waarin een zomervakantie van 6 weken de kinderen in staat stelde hun ouders te helpen bij het werk op het land. Ook speelt de sterke lobby van de recreatiesector een belangrijke rol in de discussie rondom dit onderwerp.
Wat ons nu aankijkt is de vraag of dit stelsel maximale onderwijsopbrengsten mogelijk maakt. We verwachten dat de minister met de PO-Raad en de schoolbesturen de resultaten van de experimenten zorgvuldig bestudeerd en vervolgens met ons kijkt of en hoe we eventuele ruimte voor schoolbesturen het beste vorm kunnen geven. Daarnaast moeten we afspraken maken over het bijbehorende financiële kader waarbinnen de schoolbesturen de flexibele onderwijstijd mogelijk moeten maken.

VorigeMBO Informatie encyclopedie gelanceerd
VolgendeVeel inzendingen KNAW Onderwijsprijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter