De meeste provincies maken vandaag de definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezingen bekend. Met deze verkiezingsuitslag, waarmee de definitieve samenstelling van de Eerste Kamer nog niet duidelijk is, lijkt het doorgaan van de bezuinigingen op Passend onderwijs nog niet zeker. Een doorslaggevende rol ligt bij de politieke partijen die wel op provinciaal niveau, maar niet landelijk opereren. De PO-Raad nodigt de vertegenwoordigers van deze partijen uit de komende weken een werkbezoek aan scholen in het primair onderwijs te brengen en zich te laten informeren over de gevolgen van de bezuinigingen.
In de verkiezingsstrijd was 'Passend onderwijs' een terugkerend thema; in bijna alle debatten kwamen de bezuinigingen uitgebreid aan de orde. De 11.000 aanwezigen op de manifestatie in Nieuwegein, de bijna 160.000 handtekeningen onder de petitie, de schrijnende praktijkvoorbeelden, de brede coalitie van ouder-, werknemer- en sectororganisaties die samen optrokken tegen deze bezuinigingen, de intensieve lobby bij politici, de starre opstelling van minister Van Bijsterveldt en haar coalitiegenoten in de Tweede Kamer en natuurlijk de betrokkenheid van de onderwijswoordvoerders van de oppositiepartijen hebben er toe geleid dat het kabinet deze voorgenomen bezuiniging nog niet kan inboeken. Oppositiepartijen hebben aangegeven dat, mocht de coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgen, het kabinet met een beter voorstel moet komen. Zoals de plannen er nu voor liggen, zullen diverse oppositiepartijen de wetswijziging tegenhouden.
Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: "We hebben, met onze manifestatie en petitie, laten zien dat een groot deel van de Nederlandse bevolking achter onze eis staat en de bezuinigingen op Passend onderwijs wil tegenhouden. De oppositie heeft die boodschap goed gehoord en zich achter onze eisen gesteld. Wij zullen de oppositiepartijen zo nodig aan hun uitspraken helpen herinneren als het straks in de Eerste Kamer op stemmingen aankomt. Maar eigenlijk ga ik er van uit dat zij het zich ook uit zichzelf wel zullen herinneren."
Op 23 mei stemmen de statenleden die woensdag 2 maart zijn gekozen, voor de afvaardiging in de Eerste Kamer en zal er meer duidelijkheid komen over de bezuinigingsplannen. Maar al voor 1 mei moeten de schoolbesturen hun personeelsbeleid voor komend schooljaar vaststellen. En dus aangeven hoeveel collega's zij moeten ontslaan als gevolg van de bezuinigingen. Minister Van Bijsterveldt kan veel onzekerheid bij bestuurders en vooral ook de ambulant begeleiders en groepsleerkrachten wegnemen, als zij al op kortere termijn haar rigoureuze plannen herziet. De PO-Raad roept de minister op, in het belang van goed onderwijs en een eerlijke kans voor alle schoolgaande kinderen in Nederland, haar plannen te herzien. Want Passend onderwijs: JA. Bezuinigen: NEE!

VorigeSchoolbestuur primair onderwijs presteert beter voor hetzelfde geld
VolgendePetitie tegen bezuinigingen nog tot 8 maart te tekenen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter