Na overleg met de PO-Raad heeft de minister het tijdpad aangepast voor de invoering van een verplicht leerlingvolgsysteem en een verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het verplicht werken met een leerlingvolgsysteem is twee jaar verschoven naar 1 augustus 2014. Voor de invoering van de verplichte eindtoets koerst de minister nu op het schooljaar 2015/2016.
De PO-Raad heeft eerder een brief gestuurd naar de minister over het ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het po. Daarin vraagt de PO-Raad onder andere meer tijd voor het speciaal onderwijs, zodat eerst deskundigheid opgebouwd kan worden en er passende materialen beschikbaar zijn. Naar aanleiding daarvan heeft de minister aan de Tweede Kamer toegezegd om hierover met de PO-Raad te gaan praten.
De PO-Raad vindt het goed dat het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs nu meer tijd krijgen voor de invoering. Dat maakt een goede invoering en een goed gebruik van de toetsen beter mogelijk. Daarbij vindt de PO-Raad het ook belangrijk dat de scholen ondersteuning krijgen om de toetsen goed te gebruiken. Een ander winstpunt is dat door de verschuiving er nu meer tijd beschikbaar is om de voor de doelgroep aangepaste versies van de eindtoets voor de specifieke doelgroepen beter uit te testen.
Lees de brief van de minister over de latere invoering

VorigeLeerkrachten zetten iPads in op basisschool Het Slingertouw
VolgendeBetalen Alleen als ik weet wat ik koop
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter