Wanneer scholen worden samengevoegd, ontvangt het bestuur van de samengevoegde basisscholen in totaal minder bekostiging. Het schoolbestuur ontvangt conform de huidige regeling bekostiging 2011/2012, gedurende twee jaar een aflopende compensatie voor de daling van de personele bekostiging.
Voor de berekening van deze compensatie c.q. bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen (fusieregeling), wordt gekeken naar de componenten in de personele (formatieve) bekostiging die niet lineair zijn. Alleen voor die componenten geldt per slot van rekening, dat de samenvoeging tot een wijziging in de bekostiging kan leiden. Dat omvat ook de schoolleiding. Het verschil wordt het eerste schooljaar voor 100% en het tweede jaar voor 50% toegekend. Het verschil in de directietoeslag wordt in de huidige regeling twee jaar lang volledig gecompenseerd.

Aanpassing fusieregeling

Met het oog op schoolbesturen in krimpgebieden en de mogelijkheid om op het dalend aantal leerlingen te anticiperen, heeft de minister onlangs aangegeven de fusieregeling voor basisscholen aan te passen. In dit nieuwe voorstel ontvangen de scholen het eerste jaar 100% extra bekostiging, het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%. Naast deze maatregel wordt een wetsvoorstel voorbereid dat het mogelijk maakt scholen vijf jaar in plaats van drie jaar onder de opheffingsnorm in stand te houden. Beide maatregelen geven de schoolbesturen meer ruimte om de organisatie aan te passen.
De regelgeving voor samenvoeging van basisscholen wordt met ingang van 1 augustus 2012 doorgevoerd. Scholen dit per 1 augustus 2011 zijn gefuseerd zullen hoogstwaarschijnlijk in hun tweede jaar van de fusieregeling instappen in het tweede jaar van de nieuwe regeling (dus 80% compensatie, en in de drie daaropvolgende jaren 60%, 40%, 20%).

Aanpassing instrument fusieregeling in de toolbox

Deze nieuwe regeling zal worden opgenomen in de regeling bekostiging 2012/2013 die in april zal worden gepubliceerd. Hierop vooruitlopend, heeft de PO-Raad het instrument fusieregeling in de toolbox aangepast. Omdat de regeling nog niet is gepubliceerd, betreft het nog een CONCEPT- model. De in het model gehanteerde bedragen zijn gebaseerd op de bekostigingsgegevens van oktober 2011 voor het schooljaar 2011-2012.


Trefwoorden:

Financieel beheer, Toolbox

Relevante bestanden: Instrument Concept fusieregelingRelevante links:Naar toolbox

VorigeNieuwe opleiding transport en logistiek in Venlo
VolgendeProject Lunchen op School succes
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter