21 mei 2012

De PO-Raad heeft verheugd gereageerd op het schrappen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en op de fasering van de invoering. Op dit moment is er echter nog veel onduidelijkheid over de uitvoering.
Als gevolg van het niet doorgaan van de bezuiniging op Passend onderwijs kunnen medewerkers niet op grond van deze bezuiniging in het Risico dragend deel van de formatie worden geplaatst. De minister heeft tevens in haar brief aan de schoolbesturen meegedeeld dat eventuele ontslagaanzeggingen die het directe gevolg zijn van de voorgenomen bezuiniging op Passend onderwijs, ingetrokken moeten worden.
Het Participatiefonds vergoedt ontslagkosten van mensen die vrijwillig ontslag hebben ingediend, alleen als het besluit en de uitvoering van dit besluit vóór 26 april 2012 liggen. Als de afspraak reeds voor 26 april is gemaakt, maar de uitvoering daarna plaatsvindt, dan vergoedt het Participatiefonds de kosten niet.
Sociale plannen die zijn afgesloten uitsluitend vanwege daling van leerlingenaantal (krimp en daarmee gepaard gaande dalende rijksbekostiging), blijven gelden en de uitvoering kan doorgaan. Sociale plannen die opgesteld zijn voor zowel het opvangen van dalende leerlingaantallen als voor de bezuinigingen op het Passend onderwijs, moeten opengebroken worden.


Trefwoorden:

Passend onderwijs, Speciaal Onderwijs, Werkgeverszaken

VorigeImpulsgebieden ongewijzigd vastgesteld
VolgendeImpulsgebieden blijven hetzelfde
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter