In een brief aan de Tweede Kamer heeft de PO-Raad dinsdag 31 januari (opnieuw) een aantal aandachtspunten met betrekking tot de invoering van Passend onderwijs onder de aandacht gebracht. De PO-Raad vraagt om verduidelijking op deze punten, voordat het afrondend debat over Passend onderwijs in de Tweede Kamer gehouden wordt. In de brief zet de PO-Raad deze aandachtspunten (nogmaals) op een rij. Inmiddels heeft de Tweede Kamer besloten eerst nog een rondetafelgesprek te organiseren met deskundigen alvorens zij de wet in de Tweede Kamer plenair gaan behandelen.


Trefwoorden:

Passend onderwijs, Speciaal Onderwijs, Brieven aan politiek, Onderwijskwaliteit