29 november 2012

Het kabinet overweegt de wetsvoorstellen voor registratie van incidenten en versterking positie leraren in te trekken. Dit is conform de lobby van de PO-Raad, zie ook de brieven die als bijlage onder dit artikel zijn geplaatst. Verder hebben wij deze weken benut om in aanloop naar de begrotingsbehandeling OCW (4, 5 en 6 december) verschillende gesprekken te voeren met kamerleden en hun medewerkers. Desgewenst hebben we ze ook achtergrond informatie gestuurd over de voor de sector belangrijke onderwerpen, zoals krimp en onderwijshuisvesting.

Trefwoorden:

Lobby update, Veiligheid

Relevante bestanden:

Kamerbrief met overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken

Brief aan vkc over Veiligheid in en rond het onderwijs

Brief aan vkc over incidentenregistratieRelevante links:Versterking positie leraren ook zonder wetgeving mogelijk met professioneel statuut