Ieder jaar ontvangen de drie LPC (Landelijke Pedagogische Centra: APS, CPS en KPC Groep) vanuit OCW middelen om onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit te voeren op een zestal onderwijsthema's. De LPC willen hun eerste projectideeën tijdens een bijeenkomst op 18 april a.s. voorleggen aan leraren, schoolleiders en bestuurders uit het primair en het voortgezet onderwijs. De projecten moeten een antwoord geven op concrete (onderzoeks- en ontwikkel)vragen die bij scholen leven. Daarom nodigen wij u van harte uit voor deze bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst kunt u ons vertellen in welke mate de projectideeën aansluiten bij (onderzoeks- en ontwikkel)vragen en behoeften die leven op uw school en/of binnen uw bestuur. We gebruiken uw reactie om onze ideeën aan te scherpen en om te zetten naar projectvoorstellen. In de bijeenkomst krijgt u ook ruimte uw eigen ideeën voor projecten in te brengen. Deze moeten echter wel passen binnen de zes thema's:
• doorlopende leerlijnen taal en rekenen
• de kwaliteit van de leraar
• passend onderwijs en zorg
• het organiseren van leren en leerprocessen
• de interactie van de school met de omgeving
• de rol van bestuur en management bij de het realiseren van goede onderwijskwaliteit
De thema's zijn bepaald door het ministerie van OCW, in nauwe samenspraak met de PO-Raad en de VO-raad en staan uitgewerkt in de zogeheten SLOA Hoofdlijnenbrief.
Niet alle projectideeën zullen worden gerealiseerd. Dit is afhankelijk van de programmeerruimte binnen de Hoofdlijnenbrief en wordt uiteindelijk door OCW bepaald. Graag ontmoeten wij u op woensdag 18 april a.s.

Informatie

Wanneer: Woensdag 18 april, 14.00 “ 16.30 uur
Locatie: CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Plotterweg 30, 3821 BB Amersfoort
Aanmelden: U kunt zich tot 30 maart a.s. aanmelden via dit formulier. U ontvangt dan begin april meer informatie over de bijeenkomst. Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan de bijeenkomst deelnemen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling over PO en VO.

Contact

PO-Raad: Marleen van der Lubbe, T 030 310 09 33, m.vanderlubbe@poraad.nl
VO-raad: Maartje Smeets, T 030 232 48 00, maartjesmeets@vo-raad.nl
LPC: Linda Odenthal, T 0655 824 097, l.odenthal@cps.nl


Trefwoorden:

Onderzoek, Ontwikkeling, Onderwijskwaliteit

Relevante links:Meer over onderzoek en ontwikkeling in het primair onderwijsAanmelden voor bijeenkomst

VorigeKlas experimenteert met Android tablets
VolgendeLeerlingen verzorgen diner voor daklozen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter