Verschillende schoolbestuurders in de sector PO hebben een uitnodiging gekregen om als (buitengewoon) lid aan de ALV van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) op 14 juni deel te nemen. Onderwerp van bespreking in deze vergadering is de (mogelijke) rol van de VTOI als werkgeversvertegenwoordiging bij te voeren CAO-onderhandelingen voor bestuurders. Daarvoor is een statutenwijziging noodzakelijk. De VTOI wijst daarbij op het initiatief van schoolbestuurders in de sector VO, met steun van de VO-raad, om een onderwijsbestuurdersvereniging op te richten die de onderhandelingen vanuit werknemersperspectief wil gaan voeren. De ontwikkelingen in het VO zijn dus de aanleiding voor dit initiatief van de VTOI.
Tot nu toe is de PO-Raad niet bij dit initiatief betrokken. De PO-Raad beraadt zich op de vraag of het wenselijk is om dit initiatief op korte termijn te volgen. Daarvoor is wel duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling in onze sector noodzakelijk. In de sector PO is, als enige sector, de verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaardenvorming nog niet volledig gedecentraliseerd. Dit betekent ondermeer dat het Kaderbesluit rechtspositie PO nog van toepassing is. Volgens de huidige planning vindt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel dat volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden regelt in september plaats.

VorigeLancering website Week van de Mediawijsheid 2011
VolgendeVerplichte registratie incidenten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter