Tijdens de opening van het schooljaar voor het primair onderwijs sprak professor Micha de Winter over de wederzijdse betrokkenheid van ouders en school. De PO-Raad had de bijeenkomst op dinsdag 30 augustus in Utrecht georganiseerd. De Winter noemde het onderwijs een samenwerkingsproject van ouders, school en omgeving. Kinderen hebben een team nodig om zich te vormen tot democratische burgers. Dat is een collectief belang voor onze samenleving.
De PO-Raad combineerde dit jaar de opening van het schooljaar met het afscheid van René van Harten als bestuurder van de PO-Raad. Een van de onderwerpen die hem nauw aan het hart liggen, is de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, benadrukte dat de PO-Raad de samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk vindt. "Door beter gebruik te maken van het samenspel tussen ouders en school, kunnen ze elkaar versterken."Daarom had de PO-Raad dit onderwerp gekozen als thema voor deze discussiemiddag met Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Hiermee wilde vereniging het onderwerp verder op de kaart zetten.
In zijn lezing constateerde De Winter dat de samenleving op dit moment juist steeds meer nadruk legt bij het individu. Dat zien we terug in de opvoeding: kinderen worden meer opgevoed als een privéproject met focus op problemen, stoornissen en zorg. Scholen kunnen deze trend niet eigenhandig veranderen, maar ze kunnen wel de ouders zodanig bij het onderwijs betrekken dat onderwijs en opvoeding elkaar versterken.
Vervolgens praatten de aanwezigen over mogelijkheden en moeilijkheden in de samenwerking met ouders. Verschillende voorbeelden uit de praktijk en trends uit de samenleving werden besproken. De Winter wist daarbij de aanwezige onderwijsmensen een spiegel voor te houden en te kijken naar het uiteindelijke doel: de ontwikkeling van de leerlingen tot wereldburgers. Dat gaat verder dan hoge opbrengsten voor taal en rekenen.

VorigeScheikunde interactief
VolgendeRadboud start Pre University voor scholieren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter