Staatssecretaris Sander Dekker houdt vast aan zijn plan om scholen te verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, ondanks vooral negatieve reacties hierop uit het onderwijsveld. Dekker peilde de reactie van het veld via een internetconsultatie. Zestig procent van de reacties was afwijzend, zo laten de resultaten zien.

Dekker legt die reacties naast zich neer omdat onderbouwing ervan volgens hem in veel gevallen ontbreekt. ‘De resultaten van de internetconsultatie geven niet direct aanleiding tot bijstelling van de inhoud van het wetsvoorstel’, aldus Dekker in schriftelijke antwoorden op vragen hierover van de Tweede Kamer. Volgens de bewindsman komt er te weinig initiatief vanuit de sector zelf om pesten op een andere manier aan te pakken, dus is een antipestwet een goede oplossing.

De PO-Raad herkent dat beeld niet. Volgens haar zijn de meeste scholen voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten en voelen zij zich daarvoor ook verantwoordelijk. Scholen kunnen zich hierover na de zomer via Vensters PO verantwoorden. Veel scholen doen nu ook mee aan de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor van onderzoeksinstituut ITS. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt scholen op sociale veiligheid.

Integrale aanpak

De PO-Raad vindt het belangrijk dat pesten wordt tegengegaan en leerlingen zich veilig voelen op school, maar vindt dat scholen de vrijheid moeten behouden om een eigen effectief programma te kiezen. Alleen dan kunnen zij pesten integraal aanpakken op een manier die aansluit bij de visie van de school en pestgedrag goed tegengaan. De acht programma’s die Dekker voor het primair onderwijs wil voorschrijven, beperken scholen er juist in een goede aanpak te vinden voor hun specifieke situatie. Het voorschrijven van lesmethodes door de overheid past niet bij de vrijheid van onderwijs.

De PO-Raad heeft samen met de VO-raad al eerder aangegeven dat pestproblematiek niet door een wettelijke verplichting kan worden opgelost. Wat daaraan wel kan bijdragen, is het beschikbaar stellen van goede aanpakken die scholen in hun veiligheidsbeleid kunnen integreren en verdere ondersteuning voor schoolleiders en docenten. Het Centrum School en Veiligheid werkt aan een overzicht van beschikbare methodieken die zijn beoordeeld op werkbare factoren. Scholen kunnen die bij wijze van bouwstenen opnemen in hun antipestbeleid.

Kritiek uit Tweede Kamer

In het schriftelijke overleg door de Tweede Kamer, lieten ook verschillende partijen zich kritisch uit over de plannen van Dekker. Net als de sectorraden vraagt ook Dekkers eigen partij, de VVD, zich af of een wet het geijkte middel is om pesten tegen te gaan. D66 vindt dat door het voorschrijven van antipestprogramma’s te veel nadruk komt te liggen op het programma zelf in plaats van op het doel dat moeten worden bereikt: pesten op school verminderen.

VorigeAVS blij met nieuwe cao: Elke school een schoolleider
VolgendeTablet verdrijft het boek uit de klas
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter