Tot en met 18 april 2014 kunnen scholen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente School. Scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen zich aanmelden via dit formulier.

Het predicaat Excellente School wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt aan scholen die excellent onderwijs bieden aan hun leerlingen en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen. Met het predicaat krijgen scholen erkenning en waardering voor hun werk.

Procedure beoordeling

Een onafhankelijke jury beoordeelt in een aantal rondes welke scholen in aanmerking komen voor het predicaat excellente school. De jury vraagt scholen om zich aan te melden door middel van een zelfevaluatie. Kandidaat-excellente scholen worden vervolgend uitgenodigd om in juni 2014 een korte presentatie te geven. Vanaf eind augustus tot en met half oktober 2014 brengt de jury een bezoek aan de scholen die in de ogen van de jury veelbelovend zijn. De bevindingen van de jury over de aanmelding, de presentatie en het schoolbezoek worden vastgelegd in een (voorlopig) schoolrapport dat in november aan de deelnemende scholen wordt voorgelegd.

Eind 2014 zal de jury de geselecteerde scholen voordragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vervolgens maakt de staatssecretaris bekend welke scholen het predicaat Excellente School 2014 ontvangen.

Leren van elkaar

Excellente scholen kunnen een voorbeeld zijn voor andere scholen. Via de website www.excellentescholen.nl kunnen scholen van elkaar leren. Excellente scholen lichten hier bijvoorbeeld toe hoe zij hun onderwijs hebben ingericht.

Voor scholen die zich kandidaat stellen is er bovendien de mogelijkheid om samen met excellente scholen deel te nemen aan masterclasses, netwerkbijeenkomsten en onderlinge schoolbezoeken.

Meer informatie over het predicaat, de procedure, de criteria en de mogelijkheden vindt u op www.excellentescholen.nl.

VorigePersoneelsbeleid onder druk: Nieuwe wet maakt vervanging bij ziekte moeilijker en duurder
VolgendeAlternatief voor Cito-toets verboden
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter