4 december 2012

Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs gaf op maandag 26 november 2012 tijdens een afsluitende bijeenkomst bij het ministerie van OCW het stokje over aan de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school. Dit is een vervolg op de succesvolle aanpak van het platform van de afgelopen drie jaar, waarin o.a. de PO-Raad participeerde.

Sport is gewoon leuk

De bijeenkomst begon met een interview met directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs van OCW André de Jong over het belang dat OCW hecht aan sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Hij benadrukte dat het eigenlijk nogal logisch is dat bewegen en een gezonde leefstijl voor jongeren belangrijk zijn. "En sporten is natuurlijk ook gewoon leuk. Ik bedoel: als je een bal ziet rollen, dan wil je daar toch tegenaan schoppen...?"

Platformvoorzitter Karin van Bijsterveld sprak over haar ervaringen met het platform. Zij recapituleerde waar het platform vandaan kwam; het gaf uitvoering aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. Het bijzondere van de constructie van het platform was dat de overheid op afstand stond en de deelnemende partijen samen aan het roer stonden. Dit heeft geleid tot positieve resultaten die uitgebreid beschreven zijn in de eindrapportage. "In het platform is samenwerking ontstaan die onontbeerlijk is voor toekomstig beleid", aldus Van Bijsterveld.

Agenda

De projectleiders van de platformprojecten presenteerden vervolgens kort iets over de opbrengsten van hun projecten. Een moment van dank was op zijn plaats voor alle inzet van alle platformleden, maar zeker ook voor het bestuur dat het platform op een voortreffelijke manier heeft geleid.

Tijdens de bijeenkomst vond ook de overdracht plaats naar de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) in en rond het onderwijs van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. De ambitie is het stimuleren van scholen om te komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl, leidend tot kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en gezond leefstijlaanbod in en rondom de school.

Op symbolische wijze werd de tennisbal die het bestuur van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs had gekregen bij haar aftrap doorgegeven aan voorzitter van de VO-raad Sjoerd Slagter, die ook namens de PO-Raad en MBO Raad aanwezig was. Uiteraard werd hen veel succes gewenst. De sectorraden gaan nu zelf de kar trekken. Sjoerd Slagter sprak ten slotte over het belang dat de sectorraden hechten aan een actieve en gezonde leefstijl en de rol van sport en bewegen daarbinnen. Slagter: "De sectorraden hebben er zin in en gaan er iets moois van maken."

Meer informatie kun u krijgen bij de betrokken beleidsadviseur Hester van der Putten.

Trefwoorden:

School en Omgeving, Sport en gezondheid

Relevante links:Eindrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs

VorigeLobby-update: kabinet overweegt wetsvoorstellen in te trekken
VolgendeNadenken over nu en straks: dat doen we op school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter