De minster heeft in het debat over de beleidsbrief Passend onderwijs aangegeven dat de bezuinigingen onverkort door zullen gaan. Op de vraag of de minister op enig punt de bezuinigingsvoorstellen zou kunnen herzien, meldde zij onomwonden dat dit niet het geval is. De PO-Raad vindt dit een gemiste kans: De minister heeft geen oog voor wat er in het onderwijsveld en in het hele land leeft. De mening van 150.000 petitieondertekenaars en 11.000 demonstranten wordt hiermee genegeerd."
Woensdag 16 februari debatteerde de Tweede Kamer met de minister over de beleidsbrief. Omdat in de ochtendvergadering niet alles aan bod kon komen, is de vergadering s avonds voortgezet. Er zal donderdag 17 februari nog een vervolgdebat komen, in de plenaire zaal. Mogelijk roepen de oppositiepartijen dan ook minister-president Rutte naar de Tweede Kamer. Toch lijkt erop hoofdlijnen niets meer te veranderen. De minister heeft aangegeven ook op donderdag 17 februari alle scholen een brief te willen sturen, opdat de schoolbesturen in hun personeelsbeleid voor komend schooljaar al rekening kunnen houden met de bezuinigingen en het waarschijnlijk moeten ontslaan van personeelsleden. De minister geeft zelf aan dat het om zon 6000 arbeidsplaatsen gaat.
De invoering van Passend onderwijs staat, net als voor de PO-Raad, niet ter discussie voor de leden van de Tweede Kamer. Wel ter discussie, in ieder geval voor de oppositiepartijen, staat de bezuinigingsoperatie waarmee de invoering gepaard gaat en de angst bij deze partijen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Verschillende oppositiepartijen probeerden zaken te doen met de minister, door een alternatief aan te reiken voor de 300 miljoen bezuiniging. Zo werd de mogelijkheid genoemd de prestatiebeloning niet in te voeren of de maatschappelijke stage en de gratis schoolboeken te schrappen, om zo geld vrij te maken. Deze opties zijn voor de minister onbespreekbaar, gaf zij aan, omdat de investeringen al in het regeerakkoord zijn vastgelegd.
De PO-Raad blijft er voor pleiten deze investeringen te heroverwegen: Niemand zit te wachten op prestatiebeloning, als er tegelijkertijd zoveel geld bezuinigd wordt op de kwaliteit, dus ten koste van de leerling. Waarom luistert deze minister niet naar de suggesties uit het veld?
De PO-Raad blijft zich verzetten tegen een bezuiniging waarbij, zoals de minister zelf ook aangeeft, kennis en kunde verdwijnt, terwijl leerkrachten zelf aangeven niet genoeg expertise te hebben om de extra zorgleerlingen te kunnen begeleiden. De minister wil nieuwe leerkrachten in hun opleiding wel beter equiperen voor de herziene taak, namelijk meer leerlingen met een extra zorgvraag kunnen begeleiden, maar deze nieuwe leerkrachten komen pas over vier of vijf jaar van de Pabo. Voor de kinderen die in de tussenliggende periode op school zitten dus is geen goede begeleiding mogelijk. Het enige wat de minister kon toezeggen was dat de staatssecretaris met een actieplan gaat komen met betrekking tot de professionalisering van de leerkracht. De PO-Raad vindt deze toezegging te vaag en vreest dat er op deze manier te weinig gedaan wordt voor het borgen van de onderwijskwaliteit.
Dossier bezuinigingen Passend onderwijs

Reacties op de bezuinigingen:

VorigeMinister president loopt weg voor debat over bezuinigingen
VolgendeMinister heeft haast met plannen Passend onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter