De PO-Raad heeft grote zorg over de gevolgen voor het onderwijs van de verhoging van de pensioenpremies, die het ABP-bestuur heeft aangekondigd. Dit zal leiden tot verhoging van de werkgeverslasten en komt bovenop de andere bezuinigingen waar het primair onderwijs nu al mee kampt.
Opnieuw een tegenvaller voor het onderwijs: de pensioenpremie wordt per 1 april 2011 verhoogd met 0,5%. Reden hiervoor is de toegenomen levensverwachting. Dit heeft het ABP-bestuur aangekondigd in bijgaand persbericht. In een jaar tijd is de pensioenpremie met 1,5% gestegen. De herstelopslag van 1% die in augustus 2010 was doorgevoerd blijft voorlopig ook gehandhaafd. Sinds oktober 2010 is de dekkingsgraad van het ABP weliswaar flink gestegen, maar het ABP-bestuur vindt de gevoeligheid voor renteontwikkelingen nog te groot. Op basis van de dekkingsgraad van april 2011 wil het bestuur in mei beslissen over eventuele indexatie per juli 2011 in relatie tot de herstelopslag.
De PO-Raad constateert dat deze stijgingen van de pensioenpremies moeten worden opgevangen binnen de lumpsum. Dit betekent dat niet verder kan worden afgewacht en in 2011 door sociale partners afspraken moeten worden gemaakt over een houdbare pensioenregeling.

VorigeInformatiebijeenkomsten bezuinigingen
VolgendeICT een middel om bij leerlingen aan te sluiten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter