De PO-Raad heeft samen met VO-raad, VNG en waarborgfondskinderopvang een brief naar de minister gestuurd in verband met een nieuw op te richten kenniscentrum huisvesting voor onderwijs en kinderopvang. De organisaties vragen de minister een startsubsidie voor het centrum.
PO-Raad, VO-raad, VNG en waarborgfondskinderopvang hebben al eerder een plan gepresenteerd voor de oprichting van een nieuw kenniscentrum "Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang". De vier organisaties waren en zijn van mening dat een kenniscentrum belangrijk is om te komen tot een professioneel opdrachtgeverschap binnen de sector. Tevens kan binnen het centrum een investeringsfonds voor de huisvesting worden ondergebracht.
Dit initiatief voor een kenniscentrum is tot stand gekomen nadat het ministerie de subsidie aan het bestaande service centrum onderwijshuisvesting heeft geschrapt. Daarnaast heeft de minister onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van de vorming van een investeringsfonds voor de huisvesting van kinderen. Het onderzoek leverde voldoende aanknopingspunten om daadwerkelijk te komen tot een investeringsfonds. De minister heeft ons vervolgens opgeroepen hier verder invulling aan te geven. Om de ontwikkeling van een investeringsfonds echter daadwerkelijk mogelijk te maken is niet alleen een voorinvestering noodzakelijk, maar is het tevens noodzakelijk te beschikken over een kenniscentrum waar deze activiteiten kunnen worden ondergebracht.
Het kenniscentrum zal uiteindelijk zichzelf moeten kunnen bedruipen. Voor de start van het centrum is echter een bijdrage van de overheid als systeemverantwoordelijke onontbeerlijk.

VorigeBoekTweePuntNul
VolgendeToolbox Begrotingsmodel voor VSO 2012
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter