Het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Bestuursakkoord, het Herfstakkoord. Belangrijke akkoorden, die gezamenlijk behoorlijk wat consequenties hebben voor het onderwijs. Sommige hiervan zijn al uitgewerkt, over de uitwerking van andere wordt nog onderhandeld.

In ieder geval zeker is, dat er extra geld naar het onderwijs komt. Dat extra geld is erg welkom. Na jaren van stille bezuinigingen, waarin de kosten harder stegen dan de inkomsten, geeft dit scholen weer wat lucht. Zeker als u, bijvoorbeeld als gevolg van dalende leerlingaantallen, ervan uitging te moeten bezuinigen.

Onduidelijk is echter nog hoeveel er specifiek naar het primair onderwijs zal gaan, welk deel er aan de lumpsum wordt toegevoegd en welk deel verstrekt zal worden via de prestatiebox of anderszins.

Een volledig en gedetailleerd financieel plaatje is dus helaas nog niet te geven. Desondanks vindt de PO-Raad het belangrijk haar leden alvast een globaal inzicht te geven in de financiële gevolgen van de verschillende afspraken. Hieronder schetsen wij daarom hoe de genoemde akkoorden zich tot elkaar verhouden. In de bijlage onderaan deze pagina vindt daarnaast u een document met een overzicht en nadere toelichting op de cijfers die al wel gepubliceerd zijn.

Grote lijnen

Zoals gezegd, is in ieder geval zeker dat er, dankzij alle akkoorden, vanaf 2015 extra geld naar het primair onderwijs gaat. Over de besteding van een deel van dit geld worden in een nieuwe cao en een nieuw bestuursakkoord (het akkoord dat de PO-Raad dit jaar met het ministerie van OCW zal sluiten) afspraken gemaakt. Dat geld komt echter pas beschikbaar wanneer er een nieuwe cao wordt afgesloten met gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden. De PO-Raad pleit ook bij deze onderhandelingen voor zoveel mogelijk ruimte om op bestuursniveau te kunnen beslissen waar het geld aan wordt besteed: afhankelijk van de lokale situatie en niet van bovenaf opgelegd. Maar we zullen ook een aantal centrale afspraken moeten maken. Er komt dus weliswaar geld aan, maar dit is niet zomaar ‘vrij’ te besteden.

Wat dit allemaal voor uw organisatie betekent, is dus afhankelijk van wat tijdens de onderhandelingen wordt afgesproken. Maar ook van de specifieke situatie van uw bestuur. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u al doet wat volgens de nieuwe afspraken straks van u wordt verwacht. Het geld dat u dan extra krijgt, kunt u in dat geval inzetten voor andere doelen.

Bestuursformatieplan

Schoolbesturen zijn nu bezig met het bestuursformatieplan 2014 / 2015 en de inzet van schoolpersoneel komend schooljaar. Helaas zult u daarbij de genoemde onzekerheid moeten incalculeren. Het is aan ieder schoolbestuur zelf om te bepalen hoe het daarmee wil omgaan.

Wat het daarbij extra lastig maakt, is dat het niet goed is uit te leggen aan ouders, samenleving en politiek dat er mogelijk personele gevolgen aan de situatie zijn verbonden, terwijl er wel extra geld aankomt. Het feit dat u uw formatieplan moet maken voordat er duidelijkheid is over de financiële situatie, zal weinig gehoor vinden.

De PO-Raad stelt zich op het standpunt dat het belang van de leerling moet worden meegewogen bij iedere keuze die in dat kader wordt gemaakt.

Meer informatie

Zodra weer wat meer bekend is over de exacte hoogte van de bedragen vanuit de drie genoemde akkoorden en de voorwaarden en afspraken waaronder dit geld wordt toegekend aan schoolbesturen, zullen wij u via de website informeren.
Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail aan onze helpdesk of neem op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur telefonisch contact met ons op via 030-3100933.

VorigeD66 grootste partij bij Scholierenverkiezingen
VolgendeNomineer de Leraar van het Jaar 2014
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter