Per 1 januari 2012 treden drie nieuwe leden toe tot de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO), waaronder dhr. drs. Jonne Gaemers van Scholengroep Tabijn in Noord-Holland, lid van de PO-Raad en onder andere actief in de klankbordgroep Goed Bestuur. De andere twee nieuwe PROO-leden zijn dhr. prof. dr. Wim van de Grift van de Rijksuniversiteit Groningen en mw. dr. Dominique Majoor van het Canisius College te Nijmegen. Zij volgen de afgetreden leden Yvonne Moerman-van Heel, Kars Veling en Monique Volman op, van wie de zittingstermijn van vier jaar verlopen is. De PO-Raad wenst de nieuwe leden veel succes toe.
PROO â onderzoek naar onderwijsDe Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO) financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Het gaat hierbij om fundamenteel onderzoek naar het beleid over en de praktijk in het onderwijs op de (midden)lange termijn.
Meer informatie

VorigeMedische ondersteuners springen bij
VolgendeSlotbijeenkomst Sport Lokaal Samen Netwerken in werking
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter