De gegevens van de Londo- bekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs 2012 zijn sinds kort gedetailleerd bekend. De berekeningen van alle programmas van eisen zijn nu weer te geven en dat is in dit instrument verwerkt.
Met dit instrument wordt berekend wat de materiële inkomsten zijn van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het kalenderjaar 2012. Het instrument berekent dit voor de kernafdeling plus mogelijke andere componenten van de school, met een maximum van drie componenten.
In deze werkbladen worden de gespecificeerde berekeningen gegeven van de materiële bekostiging voor de hoofdvestiging resp. de nevenvestigingen. Wijziging ten opzichte van vorig jaar is, dat de berekeningen voor SO en VSO van elkaar gescheiden zijn.
De baten worden berekend conform de Rijksbijdrage van de laatst bekende gegevens van de Londo-regeling voor 2012. Daarbij zijn ook alle specifieke regelingen die van toepassing kunnen zijn van de Londo-regeling opgevoerd. Ook de materiële bekostiging van de ambulante begeleiding (TAB en rugzak) wordt hier berekend en met de post Overige subsidies OCW-materieel wordt een compleet overzicht verstrekt van de Rijksbijdrage.
De MI-bekostiging van de rugzakken is berekend door uit te gaan van de bedragen die nu voor het schooljaar 2011-2012 zijn vastgesteld. Vervolgens wordt met de systematiek van 7/12e en 5/12e de vergoeding voor het kalenderjaar 2012 berekend.
U kunt het instrument hier downloaden
Informatie: Reinier Goedhart

VorigeKinderen mediawijs door augmented reality game
VolgendeReiskostenvergoeding leidt tot tekort vakmensen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter