26 oktober 2012In het voorjaar van 2012 is de PO-Raad gestart met het project Vensters PO. Binnenkort gaat het (V)SO-traject van het project van start. Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel.

Apart traject voor (V)SO

In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle indicatoren van Ventsters PO bruikbaar zijn voor het (V)SO. Daarom is gekozen voor een apart traject voor het (V)SO. Het (V)SO traject gaat van start met een onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen indicatoren van Vensters VO en PO en mogelijke indicatoren voor (V)SO. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als vertrekpunt voor vier regionale bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten gaan we, samen met schoolleiders en bestuurders uit het (V)SO, verder onderzoeken hoe Vensters aan kan sluiten bij de wensen van het (V)SO als het gaat om verantwoording naar belanghebbenden en sturen op onderwijskwaliteit.

Regionale bijeenkomsten

De regionale bijeenkomsten zijn geschikt voor bestuurders, schoolleiders, kwaliteitszorgmedewerkers en/of gedragswetenschappers in het (V)SO en vinden plaats op de volgende momenten:

• Woensdag 12 december in Zwolle
• Woensdag 16 januari in Utrecht
• Woensdag 23 januari in Eindhoven
• Maandag 4 februari in Leiden

Wilt u meedenken over Vensters voor het (V)SO? U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten via het aanmeldingsformulier.

Trefwoorden:
Vensters PO, Speciaal Onderwijs, VSO

Relevante links:AanmeldingsformulierMeer info Vensters POWebsite Vensters PO

VorigeScholen benaderd door scholengidsen
VolgendeAOb baalt van topinkomens in onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter