Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leidt het tot een actieve en gezonde leefstijl en zijn er aanwijzingen dat het bijdraagt aan betere onderwijsresultaten. Daarom streeft de PO-Raad ernaar dat iedere leerling in 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. De komende tijd besteedt de PO-Raad regelmatig aandacht aan bewegingsonderwijs. In dit tweede artikel gaan verschillende experts in op hoe de samenwerking op het gebied van bewegingsonderwijs tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen uitpakt. Lees het artikel hier.

De artikelen komen tot stand in het kader van de gemaakte afspraken tussen de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Bestuursakkoord PO (2014) en het daaruit voortvloeiende Plan van aanpak bewegingsonderwijs (2015). De teksten worden geschreven door onderwijsjournalist Marijke Nijboer.

VorigeFlexibel mbo gericht op de vakmensen van morgen
VolgendeKidsweek legt Prinsjesdag uit met Prezi
Reacties (1)
Gebruiker
Monique de Groote-van Tol
15-9-2015

Meer bewegen: een mooi streven! Gedurende de schooldag kan er ook in het klaslokaal meer worden bewogen. Dat gaat heel goed met specifieke activiteiten en bewegingsoefeningen, met name BrainGym bewegingen. In mijn tijd als groepsleerkracht heb ik ervaren dat deze een positief effect hebben, op zowel de leerprestaties en motivatie van leerlingen als op de sfeer in de groep. Er is ook een project uitgevoerd waarbij bewegingsoefeningen gecombineerd werden met technisch lezen. De leerlingen die hieraan mee deden hadden een leesachterstand, of dyslexie. Na 6 weken waren de leerlingen aantoonbaar vooruit gegaan. Ook was hun motivatie ten aanzien van lezen sterk verbeterd; lezen werd weer leuk. Naast de verbeterde resultaten op het gebied van lezen waren er andere positieve veranderingen op te merken, met name in gedrag. Meer over dit project vindt u op www.slimmermetbraingym.nl

Laat een reactie achter