Speciale leerlingen kunnen meer

Goede prestaties in de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen zijn ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs haalbaar. Door met het hele team te kijken naar de opbrengsten van het onderwijs, de resultaten te analyseren en daaruit consequenties te trekken, wordt het onderwijs effectiever, terwijl goede zorg behouden blijft. Dat laten drie scholen voor speciaal onderwijs zien in de dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs die op 16 maart 2011 in première gaat op de Regionale conferentie speciaal onderwijs in Assen.

Ervoor zorgen dat kinderen zo zelfredzaam mogelijk in de samenleving staan, is een belangrijk doel van scholen voor speciaal onderwijs. Tegelijk is op deze scholen een goede zorg een prominent aandachtspunt. Steeds meer werkers in het speciaal onderwijs stellen dat goede zorg ook betekent dat leerlingen een goede taal- en rekenvaardigheid verwerven. Deze vaardigheden zijn tenslotte onontbeerlijk voor een goede participatie in de samenleving.

Scholen voor speciaal onderwijs zijn al gewend om niet stil te staan bij wat een kind niet kan, maar zich te richten op wat een leerling wel kan. Daarbij past dat er nagedacht wordt over de wijze waarop het onderwijs zo effectief mogelijk wordt ingericht. Effectief onderwijs geven betekent opbrengstgericht werken. Belangrijke aspecten hiervan zijn doelen stellen, nagaan of deze doelen zijn behaald en het onderwijsprogramma zo nodig bijstellen. Door de doelgerichtheid van het onderwijs zijn leraren zich meer bewust van wat ze in hun groep doen en weten ze wat het resultaat van hun onderwijs is. Daarbij blijft het belangrijk om een goede balans te vinden tussen zorg en prestaties: niet overvragen en niet onderschatten.

De dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs gunt de kijker een blik in de keuken van drie scholen voor speciaal onderwijs die met opbrengstgericht werken aan de slag zijn gegaan: de Bertha Mullerschool in Utrecht (cluster 2), Mariëndael in Arnhem (cluster 3) en Mr. Schat Noord in Rotterdam (cluster 4). Op de drie scholen is veel aandacht voor leerkrachtvaardigheden. Met scholing, coaching en collegiale consultatie worden leerkrachten geholpen bij het effectief inrichten van hun taal/lees- en rekenonderwijs. Goede afspraken binnen het team zijn daarbij cruciaal.

De dvd wordt vertoond op de regionale conferenties speciaal onderwijs die Projectbureau Kwaliteit organiseert voor leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders en schoolleiders van scholen voor speciaal onderwijs (clusters 2, 3 en 4). Deze vinden plaats op 16 maart in Assen, 30 maart in Ede, 6 april in Eindhoven en 13 april in Rotterdam . Begin mei is de dvd te bestellen via www.schoolaanzet.nl.

Meer informatie over de Regionale Conferenties speciaal onderwijs en inschrijven: www.schoolaanzet.nl/conferenties.

VorigeIPON2011 Onderwijs in de 21e eeuw
VolgendeStimuleringsregeling EXMO reageer voor 22 maart
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter