Deze week debatteerde de Tweede Kamer over digitalisering in het onderwijs. De PO-Raad heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, samen met de VO-raad. Kamerbreed was er aandacht voor ons pleidooi voor een lager btw tarief voor digitale leermiddelen. De staatssecretaris heeft alleen toegezegd hiervoor in Europa te willen pleiten, maar gaat de btw tarieven niet verlagen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen. Onder andere een motie van D66 waarin gevraagd wordt om het toezichtkader van de inspectie uit te breiden met een aantal onderwerpen die de medezeggenschap raken. De PO-Raad zal hierover in gesprek gaan met het ministerie. De PvdA heeft een motie ingediend met het verzoek om verschillende scenario’s uit te werken om de ongewenste fiscale drempels binnen het experiment flexibele onderwijstijd zo veel mogelijk weg te nemen. Deze motie is aangenomen en zorgt voor een eerste kleine stap in de goede richting. De PO-Raad heeft hier al eerder voor gepleit. Dit speelt met name bij de invoering van passend onderwijs en bij de ontwikkeling van integrale kindcentra.

Wet werk en zekerheid

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet werk en zekerheid. De PO-Raad ondersteunt de nieuwe regels op hoofdlijnen maar is erg bezorgd over enkele gevolgen ervan. De PO-Raad vreest dat de nieuwe wet ertoe zal leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en klassen worden samengevoegd of leerlingen naar huis worden gestuurd. Ze heeft deze zorgen meerdere malen aan de Tweede en Eerste Kamer en het kabinet geuit.

Aanloop naar zomerreces

Met het zomerreces in het zicht heeft de Tweede Kamer nog een paar grote debatten te gaan. In aanloop naar het debat over passend onderwijs op 3 juli, zal de PO-Raad op 19 juni deelnemen aan een rondetafelgesprek over dit onderwerp in de Tweede Kamer. Op 30 juni zal de kamer een hele dag debatteren over uitwerkingsbrief van de staatssecretaris over krimp en op 2 juli zal er een debat zijn over de toekomst van het toezicht in het onderwijs.

VorigeMaatschappelijke stage niet langer verplicht
VolgendeEen op de vijf scholieren is ontevreden over de manier van lesgeven
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter