Het onderwijs moet het voortaan doen met 200 miljoen euro minder subsidie. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaan onderwijssubsidies schrappen of korten, zo kondigden zij onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het totale budget voor subsidies wordt daarmee bijna gehalveerd.

Voor het primair onderwijs betekent dat dat veel organisaties pijn zullen lijden. Zo krijgen onder meer ouderorganisaties minder geld en wordt voor openbare scholen de bekostiging voor godsdienstlessen geschrapt. Volgens Bussemaker en Dekker gaat dit niet ten koste van de lumpsum van het openbaar onderwijs.

Daarnaast lopen samenwerkingsverbanden geld mis. Het gaat om structureel 26 miljoen euro die nu wordt uitgekeerd in het kader van de stimuleringsregeling passend onderwijs, de zogenoemde 10-euroregeling. Dat geld is, stellen Bussemaker en Dekker, niet meer nodig omdat passend onderwijs in schooljaar 2014/2015 wordt ingevoerd. De PO-Raad betreurt dat op deze structurele middelen wordt gekort, waardoor deze niet worden toegevoegd aan het budget voor samenwerkingsverbanden.

Subsidiebeleid

De PO-Raad realiseert zich dat verschillende organisaties worden benadeeld door de bezuinigingen en dat dit in veel gevallen gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Desondanks is de PO-Raad opgelucht dat het geld niet uit de lumpsum wordt weggesneden. De bezuinigingen gaan daarmee in principe niet direct ten koste van het primaire proces: het onderwijs voor leerlingen.

De PO-Raad vindt wel dat er naar een oplossing moet worden gezocht als het schrappen van subsidies leidt tot vermindering van het godsdienstonderwijs.

Bussemaker en Dekker moeten het subsidiebeleid aanpassen om te voldoen aan afspraken in het regeerakkoord, zo schrijven ze in de brief. Het totale subsidiebudget voor onderwijs en onderzoek bedraagt volgens de begroting in 2017 nog 430 miljoen euro. In het regeerakkoord is afgesproken dat daar volgend jaar honderd miljoen euro op wordt bezuinigd. Vanaf 2015 gaat het om 200 miljoen euro structureel.

VorigeLobby-update: Debatten over bestuurskracht en aanpak van pesten
VolgendeRinda den Besten: 'Besturen moeten rug recht houden'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter