1 november 2012. Dinsdag 30 oktober jl. heeft de PO-Raad een gesprek gevoerd met de Vaste Kamercommissie OCW. De PO-Raad had zich sterk gemaakt om zo snel mogelijk na de installatie van de nieuwe Vaste Kamercommissie een kennismakingsgesprek te hebben en dat is gelukt. Tijdens het gesprek hebben we de ontwikkelingen en uitdagingen voor de sector onder de aandacht van de kamerleden gebracht. Hierbij kwamen uiteraard ook de ideeën en wensen van het primair onderwijs aan bod.

Onderwijskwaliteit en professionalisering, krimp, bekostiging

We hebben het gesprek toegespitst op een drietal thema's: onderwijskwaliteit en professionalisering, krimp, bekostiging. Bij dit gesprek waren acht van de elf politieke partijen in de Tweede Kamer aanwezig: Bas van 't Wout (VVD), Mohammed Mohandis (PvdA), Michel Rog (CDA), Harm Beertema (PVV), Manja Smits (SP), Joël Voordewind (Christenunie), Paul van Meenen (D66) en Roelof Bisschop (SGP). De Kamerleden hadden meerdere vragen aan ons over de sector. Deze vragen gingen met name over krimp en welke oplossingen daarvoor zijn om jonge leraren te behouden. Wij hebben daarop onze voorstellen naar voren gebracht.

Goed bestuur

Daarnaast hadden de Kamerleden vragen over financieel toezicht, onderwijshuisvesting en modernisering arbeidsvoorwaarden . Ook hier hebben we goed met elkaar van gedachten kunnen wisselen. De Kamerleden hadden vooral ook vragen over hoe de sector toezicht heeft georganiseerd. Wij hebben daarop toegelicht dat de sector zelf een Code Goed Bestuur heeft vastgesteld, die functiescheiding tussen bestuur en toezicht regelt. In dit kader is de PO-Raad gestart met een visitatiestelsel. Door te kiezen voor collegiale visitatie wordt optimaal ingezet op het 'leren van elkaar'.
Er volgen nog individuele kennismakingsgesprekken met de nieuwe Kamerleden.

Trefwoorden:

Vereniging

VorigeVerfrissend congres Expertisecentrum handicap studie
VolgendeGezonde Leefstijl financiele ondersteuning en of advies opmaat
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter