Dit schooljaar telt het primair onderwijs 24.000 leerlingen minder dan vorig jaar. Dat staat gelijk aan zo’n 1,5 procent. Het aantal schoolbesturen daalde van 1169 besturen in 2012 tot 1137 in 2013. Een daling van 2,7 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van DUO die onlangs zijn gepresenteerd.

Ook het aantal scholen verminderde in een jaar tijd met zo’n honderd ofwel 1,3 procent. De terugloop in het aantal leerlingen is met ruim tweeduizend leerlingen - 6,3 procent - het grootst in het speciaal onderwijs. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de stand van zaken op 1 oktober.

De cijfers tonen aan dat de krimp zich in het primair onderwijs, zoals voorspeld, verder heeft doorgezet. Het primair onderwijs kampt al langer met een terugloop van het aantal leerlingen. Naar verwachting zal die ontwikkeling zich de komende jaren verder voorzetten.

Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgen scholen en hun besturen meer ruimte om regionaal samen te werken en zo de negatieve gevolgen van het dalende leerlingenaantal te beperken. De Kamer wil daarnaast regels die het samenwerken door scholen en besturen in de weg staan, deels wegnemen.

VorigeGratis kaarten voor Cultuur en Onderwijs Beurs 2014 - vakbeurs voor cultuureducatie (CEOB)
VolgendeLes in moedertaal niet verplicht
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter