Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Lerarentekort

Onderwijs dossier Lerarentekort

Het Docentenplein onderwijs dossier "Lerarentekort" bevat:

"Lerarentekort" in het onderwijsnieuws

Prinsjesdag: Meer urgentie nodig voor aanpak lerarentekort

De PO-Raad is teleurgesteld dat het kabinet in 2020 ondanks een begrotingsoverschot niets extra’s over heeft voor het primair onderwijs. Dit laat zien dat ze het lerarentekort, hét probleem waar het onderwijs...

→ Lees dit artikel


Randstad start opleiding in strijd tegen lerarentekort

Leraren in maximaal twee jaar omgeschoold naar docent Nederlands of Engels Randstad gaat docenten die willen overstappen naar het vak Nederlands of Engels via verkorte opleidingen helpen aan...

→ Lees dit artikel


Wijzigingen per januari voor onderwijs en cultuur

In januari 2019 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen. Subsidie regionale aanpak lerarentekort Vanaf 15...

→ Lees dit artikel


Handreiking lerarentekort voor basisscholen

Door scholen gevraagde handreiking geeft suggesties voor aanpak lerarentekort in noodsituaties Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs hebben samen...

→ Lees dit artikel


Meer leraren voor de klas door regionale aanpak lerarentekort

Het terugdringen van het lerarentekort vraagt niet alleen om landelijke actie, maar ook om meer maatwerk per regio. De huidige maatregelen hebben effect, maar er is meer nodig. Dat schrijven onderwijsministers Slob...

→ Lees dit artikel


Hoe komen er meer docenten?

Als docent is het leven soms heel zwaar. Heel hard werken en na je werk ben je ook nog steeds bezig met het werk. Alle toetsen nakijken, de volgende dag alweer voorbereiden noem maar op. Soms zou je gewoon willen...

→ Lees dit artikel


Opvallend: nog steeds te weinig leraren in Nederland

Meer dan tien jaar geleden werd het adviesrapport ‘LeerKracht!’ gepubliceerd. De directe aanleiding van dit adviesrapport was het – toen al – dreigende lerarentekort in Nederland. In het rapport stonden...

→ Lees dit artikel


Lerarentekort loopt langzamer op, maar actie blijft nodig

Nu en in de komende jaren blijft actie hard nodig om een dreigend lerarentekort af te wenden. Wel is er iets meer tijd om de problemen aan te pakken, doordat het tekort langzamer oploopt dan eerder voorspeld. Ministers...

→ Lees dit artikel


Oplossingen voor het lerarentekort onder de loep: van deeltijd naar voltijd

Vrijwel nergens ter wereld werken zoveel leerkrachten parttime als in Nederland. Met het oog op het hard oplopende lerarentekort, verdient ook de gedachte ‘alle deeltijders een dag extra aan het werk’ een check:...

→ Lees dit artikel


Oplossingen voor het lerarentekort onder de loep: verlaging instroom

Het oplopende lerarentekort in het primair onderwijs is een groot probleem. Vanuit de sector, in de media en in de politiek duiken daarom de laatste tijd verschillende oplossingen hiervoor op. De PO-Raad verzamelt...

→ Lees dit artikel


Jaarlijks honderden leraren te weinig

Dit jaar komen middelbare scholen zeshonderd leraren te kort. Daarna zijn er, tot 2022, jaarlijks achthonderd leraren te weinig. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond, die zich baseert op prognoses van onderzoeksinstituut...

→ Lees dit artikel


Lerarentekort basisonderwijs snel groter

Door de cocktail van een pensioengolf, minder krimp en weinig aanmeldingen op de pabo, schiet het verwachte tekort aan leraren basisonderwijs in 2025 omhoog naar minimaal achtduizend leraren. Ondanks krimp zullen...

→ Lees dit artikel


Minder arbeidsmarktkansen voor jonge leraren door leerlingendaling

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is in vijf jaar tijd met ruim vijf procent gedaald. Daardoor daalt de werkgelegenheid en komen ook pabo-afgestudeerden moeilijker aan een baan in het onderwijs. In...

→ Lees dit artikel


Lerarentekort loopt op vanaf 2016

Hoewel jonge leraren nu nauwelijks aan de bak komen in het onderwijs, zal er de komende jaren juist sprake zijn van een flink tekort aan docenten. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs schreef dat vandaag aan de...

→ Lees dit artikel


Tekort aan leraren wiskunde

Nederland heeft een schreeuwend tekort aan wiskundeleraren. Het bedrijfsleven kaapt wiskundigen weg met hogere salarissen en betere loopbaanperspectieven. Er is sprake van een heel groot probleem, aldus het Platform...

→ Lees dit artikel


Veel jonge docenten dreigen op te stappen

Bijna de helft van de jonge leraren overweegt te stoppen. Ze vinden de werkdruk veel te hoog en hun carrièremogelijkheden te gering. Ook klagen zij over gebrek aan begeleiding en voelen ze zich onvoldoende voorbereid...

→ Lees dit artikel


Stille ontslaggolf treft vooral oudere leraren

Een stille ontslaggolf lijkt vooral oudere leraren te treffen. Vakbond CNV ziet het aantal 58-plussers dat ondersteuning vraagt bij ontslag sinds 2010 vervijfvoudigen. 'De afrekencultuur is het onderwijs binnengekomen',...

→ Lees dit artikel


Van werkloosheid naar een lerarentekort

Het lerarentekort is uitgebleven door de klassen voller te proppen. Dat verandert. In 2020 zijn er tegen de 5000 leraren basisonderwijs tekort. In het voortgezet onderwijs is de krapte kort en heftig: tussen nu...

→ Lees dit artikel


CNV: Groot alarm om uittocht leraren

De overheid moet geld op tafel leggen om duizenden jonge leerkrachten direct aan een baan in het basisonderwijs te helpen. Dat stelt CNV Onderwijs, die groot alarm slaat omdat er sprake is van een dramatische leegloop....

→ Lees dit artikel


Basisscholen komen in 2025 10000 leraren tekort

Het basisonderwijs stevent af op een groot lerarentekort. Omdat de komende 10 jaar veel oudere leerkrachten met pensioen gaan dreigen er in 2025 tussen de 7.000 en 10.000 vacatures te ontstaan.

→ Lees dit artikel