De PO-Raad en VO-raad treffen op dit moment de voorbereidingen om de komende twee jaar een landelijke standaard in gebruik te nemen die de digitale uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens het overstapdossier - tussen scholen in het po en vo mogelijk maakt. De standaard en bijbehorende voorzieningen voor het overstapdossier zullen een voorspelbare, veilige en transparante overdracht faciliteren. Tevens zal de standaard rekening houden met regionale verschillen. Dit alles ter ondersteuning van de doorlopende leerlijn van leerlingen.
Het betreft een gewijzigde aanpak van het bestaande project ELD (Electronisch LeerDossier). De gewijzigde aanpak zal meer rekening houden met de technologische ontwikkelingen waarbij steeds meer leerlingenadministraties 24 uur per dag via internet benaderbaar zijn. Daarnaast zal van de verworvenheden van het Digitaal Overdracht Dossier (DOD) gebruik worden gemaakt.
Om het overstapdossier binnen twee jaar breed ingang te doen vinden is een gecoördineerde en gezamenlijke inspanning noodzakelijk. Er zal nauw worden samengewerkt met de betreffende softwareleveranciers en regionale initiatieven waarvan sommige eigen voorzieningen hebben. Scholen zullen zo veel mogelijk in (samenwerkende) clusters worden ondersteund en aangesloten. Gesprekken en afspraken met diverse partijen zijn in een vergevorderd stadium en geven vertrouwen in het vervolg.
Het is de bedoeling dat de benodigde voorzieningen en aanpassingen in dit najaar voldoende gereed komen zodat de eerste scholen in het voorjaar van 2012 gebruik kunnen maken van het overstapdossier.
De raden werken met OCW samen om de juridische randvoorwaarden voor het gebruik van het persoonsgebonden in het overstapdossier op tijd rond te krijgen. Een wetsvoorstel daarvoor is reeds door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer zal zich na de zomervakantie uitspreken over het wetsvoorstel. Daarnaast zal in nadere regelgeving de kaders worden aangegeven wat onder leer- en begeleidingsgegevens kan worden verstaan.
Over de financiering van het project verwachten de raden binnenkort nadere afspraken met OCW te kunnen maken.
Een vernieuwd projectteam werkt ondertussen onder leiding van projectmanager Gerrit van Weelden aan de realisatie van de projectplannen en afspraken met betrokken partijen.
De Raden zullen u binnenkort nader informeren over de stand van zaken. Informatie zal ook beschikbaar komen via de website www.eld.nl.U kunt vragen stellen via info@eld.nlof telefoon 033-2000150.
Tijdens de vakantiesluiting van week 30 (25 juli) tot met week 32 (12 augustus) is het project uitsluitend per e-mail te bereiken en kan de beantwoording meerdere dagen duren.

VorigeHet Google effect zoekmachines als geheugen
VolgendeKindermediaweek van 3 t/m 9 september 2011
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter