Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) is niet tevreden met de uitwerking van het Pensioenakkoord, zo meldt zij in haar laatste pensioenbericht. Kostbare tijd gaat verloren terwijl ondertussen problemen niet worden aangepakt. De PO-Raad neemt ook deel aan het VSO.
In het voorjaar 2010 hebben de sociale partners (werkgevers en werknemers) een Pensioenakkoord afgesloten om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken en te houden. De uitwerking van het Pensioenakkoord laat te lang op zich wachten; de pensioenproblemen lossen niet vanzelf op maar worden alleen maar groter. Verdeeldheid bij de bonden over de toedeling van risicos speelt hierbij een hoofdrol. Het VSO betreurt dit en hoopt dat de sociale partners er snel uitkomen zodat het overleg over de toekomst van het ABP pensioen kan worden opgepakt.
Hoe zien de werkgevers de pensioentoekomst?Het VSO is van mening dat de huidige pensioenpremie te hoog is en de ambitie met een opbouwpercentage boven de 2% ook. Tevens zijn de werkgevers van mening dat de pensioenleeftijd omhoog kan, in lijn met de stijging van de levensverwachting. Er is noodzaak tot het herijken van de pensioenambitie zodoende dat de pensioenpremie passend is in de totale arbeidsvoorwaardenruimte.
ABP premieontwikkelingenPer april 2011 is de pensioenpremie gestegen met 0,5%, als gevolg van de stijgende levensverwachting. Het ABP bestuur maakt in mei opnieuw een afweging ten aanzien van premie en indexatie. De huidige dekkingsgraad is boven de minimaal vereiste grens van 104,4%.
Lees het pensioenbericht Dossier arbeidsvoorwaarden

VorigeZand 2 a Animaatje
VolgendeErmelose scholier exposeert in Den Haag
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter