De eerste voortgangsrapportage (KIA Foto) van Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 laat een gemengd beeld zien van vooruitgang van Nederlandse kennissamenleving. Onderzoek en delen van het onderwijs behoren nog tot de wereldtop, maar het merendeel van de doelstellingen wordt nog niet gehaald. Op sommige terrein verliest Nederland posities. Namens de KIA-coalitie bepleiten Alexander Rinnooy Kan, Agnes Jongerius en Sijbolt Noorda betere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, en effectievere inzet van bestaande middelen.
Aansluiting bij top belangrijk voor economieDe ambitie om tot de top vijf van kennissamenlevingen te behoren blijft onverminderd van belang. Dit vraagt een inspanning van Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Rinnooy Kan: We kunnen het ons niet veroorloven de aansluiting met de mondiale top te verliezen. We zullen de komende jaren meer moeten bereiken met de bestaande middelen. We zullen nog scherpere keuzes moeten maken
Nederland verliest op onderdelen positiesOp het gebied van onderwijs constateert KIA dat de professionalisering van leraren tekort schiet, het aantal zeer zwakke middelbare scholen stijgt, veel excellente studenten nog steeds geen uitdagend programma krijgen, een leven lang leren niet echt van de grond komt, het toch al lage aantal onderzoekers sterk daalt en onze innovatiekracht op alle fronten van technologie tot marketing en organisatie, in de industrie en in de dienstensector achter blijft bij die van andere landen. De private onderzoeksinvesteringen blijven achter en de Nederlandse overheid is geen topinvesteerder in onderwijs en onderzoek.
Lees de rapportage Meer over KIA Dossier bezuinigingen/Passend onderwijs

VorigeBasisschool De Grebbe wint Onderwijsprijs
VolgendeGamification en motivatie om te presteren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter