2 april 2013. Schoolbesturen in het primair onderwijs gaan steeds bewuster om met hun geld. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet. Om die trend te blijven doorzetten, is en blijft hun financieel beheer een punt van aandacht. Dat stelt de PO-Raad in reactie op nog ongepubliceerde cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Daaruit bleek vandaag dat er zestien besturen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs onder verscherpt financieel toezicht staan. Dat zijn er weliswaar twee meer dan in november vorig jaar, maar dat is nog altijd een fractie van de twaalfhonderd besturen die het totale primair onderwijs telt.

Volgens de Inspectie zijn er geen conclusies te verbinden aan de cijfers. ,,Dit wil niet zeggen dat bij de scholen die onder verscherpt toezicht staan allemaal sprake is van slecht financieel beheer’’, aldus een woordvoerder.

Als mogelijke oorzaak noemt de Inspectie de krimp die in verschillende regio’s in het land plaatsvindt. Doordat het leerlingenaantal terugloopt, stijgen de relatieve kosten voor personeel. Die drukken soms zwaar op de begroting. In sommige gevallen hebben scholen geen goede lange termijnplanning gemaakt waardoor ze niet uitkomen met hun geld.

Schoolbesturen hebben zich de afgelopen tijd erg ingezet om zich op het gebied van financieel beheer verder te professionaliseren, stelt de PO-Raad. Wel maakt de onzekerheid over bijvoorbeeld toekomstige leerlingenaantallen dat beheer lastig. Daarnaast hebben besturen te maken met stijgende kosten zoals pensioenkosten waarvoor ze niet worden gecompenseerd. De PO-Raad zet zich daarom al sinds 2011 met succes in om scholen te ondersteunen. Het programma Eerst Kiezen Dan Delen heeft al veel besturen geholpen zich verder te professionaliseren. Voor scholen met urgente financiële vragen zijn er financiële serviceteams die vanuit het programma In Balans hulp bieden.

De afgelopen jaren hebben schoolbesturen hard gewerkt om hun financiële deskundigheid te vergroten, bleek ook vorig jaar uit onderzoek van Regioplan, het bureau voor beleidsonderzoek, en adviesbureau Ernst & Young. Ongeveer de helft van de bestuurders in het primair onderwijs volgde een training of cursus om die kennis te vergroten. Al dan niet via het programma Eerst Kiezen Dan Delen. Ook nam veertig procent van de besturen financieel deskundig personeel in dienst.

VorigeEen inspirerende reis van onderwijs naar leren
VolgendeHoe massaal wordt het onderwijs online? MOOCs nader bekeken
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter