Verplichte registratie incidenten

Scholen moeten (gewelds)incidenten eenduidig gaan registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012 van kracht is.
De PO-Raad is van mening dat incidentenregistratie niet meer dan een hulpmiddel is bij het voeren van goed veiligheidsbeleid; beleid waarvan het eigenaarschap moet berusten op de plek waar deze thuishoort, namelijk bij besturen en scholen. Voorafgaand aan de kamerbehandeling van dit wetsvoorstel stuurden PO-Raad, VO-raad en MBO Raad daarom gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer. De sectorraden betreuren het dat het veiligheidsbeleid gereduceerd dreigt te worden tot registratiebeleid en maken zich zorgen of scholen bij het eventueel verplichten van de registratie voldoende gefaciliteerd en ondersteund worden bij de implementatie.
Brief sectorraden (24 mei 2011) aan Tweede kamer Verplichte registratie incidenten op scholen (OCW)

VorigeCAO en bestuurders
VolgendeGeslaagde scholieren krijgen verkeerde brief
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter