Gezonde leerlingen en studenten presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit ook al, maar soms ontbreekt het aan tijd en middelen om te werken aan een gezondere leefstijl. Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs nu extra hulp aanvragen.

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, die de PO-Raad mede heeft opgesteld, en de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners maken de extra ondersteuning mogelijk.
Ondersteuningsaanbod

U kunt meerdere keuzes maken uit het volgende aanbod:

Gratis advies-op-maat over gezondheid en passende maatregelen voor uw school. De Gezonde School-adviseur is goed thuis in de lokale situatie en weet welke subsidiemogelijkheden er voor scholen zijn. U kunt met de adviseur een plan opstellen met als doel de gezondheid van uw leerlingen of studenten te bevorderen.


Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op uw school. U kunt kiezen uit verschillende activiteiten rond thema’s als voeding, beweging, roken, alcohol, sociaal emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade- of letselpreventie. De ondersteuning bij de activiteit bestaat uit een financiële bijdrage van maximaal 50% van de kosten, voor activiteiten vanaf 100 euro.

Een geldbedrag bestemd voor vergoeding van de inzet van eigen medewerkers die een taak hebben bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Per onderwijstype is er voor een vast aantal uren vergoeding beschikbaar. Dat is voor het primair onderwijs 40 taakuren, voor het voortgezet onderwijs 80 taakuren en voor het middelbaar beroepsonderwijs 120 taakuren. U kunt dit geldbedrag ook besteden aan het aanvragen van een vignet Gezonde School.

Praktische zaken

In januari 2014 hoort uw school of uw aanvraag wordt gehonoreerd. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met: regionale spreiding, verdeling over de schooltypes (po, vo en mbo), scholen met leerlingen/studenten uit lagere, economische milieus, school in JOGG-gemeente en eventueel met een lokaal advies van de GGD of een andere betrokken partner.
De bijdrage voor een Gezonde School-activiteit kunt u voor meerdere locaties aanvragen. Het advies-op-maat en het geldbedrag kunt u alleen per school aanvragen.
Uw school moet de kosten voor de activiteiten tussen februari 2014 tot en met november 2014 maken. De doorlooptijd kan ook na deze periode vallen.
Als u kiest voor advies-op-maat neemt een Gezonde School-adviseur uiterlijk maart 2014 contact op om dit samen met u in te vullen.
Wilt u eerder advies? Neem dan contact op met uw lokale GGD of met 030-274 3036.

Meer informatie

Uw aanvraag doet u van 7 oktober tot en met 29 november 2013 via www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Alleen een medewerker van de school mag het keuzemenu invullen. De directeur moet akkoord zijn met de aanvraag. Op deze website staat alle informatie over het ondersteuningsaanbod, Gezonde School-activiteiten en meer.

Zo kunt u bijvoorbeeld de test ‘Hoe gezond is jouw school’ doen. Een prima eerste stap om te kijken hoe uw school werkt aan gezondheid en wat uw volgende stap kan zijn. Nu zet u die volgende stap met extra hulp.

VorigeMoeten ouders toestemming geven voor reis?
Volgende'Let op bezuinigingen onderwijshuisvesting'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter