Met 84 procent voor, is het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW door de algemene ledenvergadering van de PO-Raad aangenomen. Wel heeft het bestuur van de PO-Raad ingestemd met twee kanttekeningen die door de ALV werden ingebracht. Het ondertekenen van het akkoord houdt niet in dat de PO-Raad instemt met de bezuinigingen op Passend onderwijs. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “Het is onze professionele plicht ons hiertegen te blijven uitspreken, aangezien de bezuiniging ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Ook gaat de PO-Raad geen actieve steun verlenen aan de pilots prestatiebeloning.
De aanwezige leden stonden voor een groot dilemma: het akkoord komt weinig tegemoet aan de wensen van het onderwijsveld om de bezuiniging op Passend onderwijs te verminderen. Maar het akkoord niet ondertekenen was voor de aanwezige leden ook geen optie; het primair onderwijs zou zonder akkoord slechter af zijn.
Met dit bestuursakkoord is afgesproken dat er geld in een prestatiebox naar schoolbesturen gaat. De verantwoording over de besteding van de middelen zal ook op bestuursniveau plaatsvinden. Dit geeft de schoolbesturen meer vrijheid van handelen dan bij projectsubsidies.
Op sectorniveau zijn prestatieafspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en professionalisering. Deze prestatieafspraken sluiten aan bij de ambities van de sector, zoals al eerder vastgelegd in het manifest in 10 jaar naar de top.
De komende dagen worden de laatste details met OCW besproken, waarna de PO-Raad regiobijeenkomsten organiseert voor haar leden.

VorigeHogeschool NHTV wil zich niet laten overnemen
VolgendeWat brengt dit jaar
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter