De PO-Raad ontvangt de laatste tijd van diverse schoolbesturen het verontrustende signaal dat de bekostiging van de functiemix door OCW ontoereikend is. De bekostiging zoals die door OCW wordt verstrekt aan de schoolbesturen zou niet voldoende zijn voor 75% van de kosten van de invoering van de functiemix.
De PO-Raad dringt al langer aan bij OCW op volledig inzicht in de bekostiging van de functiemix op macroniveau. Mede naar aanleiding van de dringende signalen hebben we de druk op OCW verder opgevoerd en duidelijk gemaakt dat de onrust kan worden weggenomen door op korte termijn het volledige inzicht in de bekostiging te geven.
Wij achten het tegelijkertijd van belang dat er geen misverstanden ontstaan. Eén van de afspraken in het convenant LeerKracht is dat OCW 75% van de kosten van de invoering van de functiemix bekostigt. De overige 25% van de kosten is voor eigen rekening van de schoolbesturen. De PO-Raad zal de Minister van OCW aan deze afspraak houden. Het kan niet zo zijn dat, op macroniveau, de schoolbesturen meer dan 25% van de kosten voor hun rekening moeten nemen.
De schoolbesturen geven invulling aan de functiemix door leraren in LB en/of LC te benoemen, wij zullen OCW houden aan de afspraak dat zij 75% van deze kosten opnemen in de lumpsum. We hebben het op ambtelijk niveau ook als zodanig gecommuniceerd met het ministerie en onze boodschap werd daar erkend.

VorigeRegionale bijeenkomsten Vijf jaar LEA
VolgendeVerbetering kwaliteit huisvesting scholen nodig en mogelijk
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter