24 augustus 2012

Schoolbesturen in het speciaal onderwijs kunnen kiezen volgens welke indicatoren ze worden beoordeeld op het kwaliteitsaspect 'leerlingenzorg'. Na overleg met de PO-Raad biedt de inspectie dit schooljaar de keuze tussen indicatoren gebaseerd op het werken met ontwikkelingsperspectieven of handelingsplannen
Minister van Bijsterveldt heeft 17 augustus een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het herziene toezichtkader speciaal onderwijs 2012. De Inspectie van het Onderwijs zal dit kader met ingang van dit schooljaar (2012-2013) gebruiken voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs. Aangezien de PO-Raad bezwaar had gemaakt tegen een volledige invoering van het nieuwe kader, hebben de partijen afgesproken dat de schoolbesturen komend schooljaar voor leerlingenzorg mogen kiezen tussen het nieuwe toezichtkader EC 2012 (met indicatoren gebaseerd op het werken met een ontwikkelingsperspectief) dan wel met indicatoren uit het 'oude' kader EC 2005 (gebaseerd op het werken met handelingsplannen). Vervolgens past de inspectie de beslisregels uit het herziene kader toe op de oordelen over de kwaliteit van de normindicatoren. Hieruit resulteert het toezichtarrangement voor de komende periode.
De PO-Raad had bezwaar gemaakt tegen de volledige invoering van het nieuwe kader, omdat veel scholen nog met handelingsplannen werken en er nog geen wettelijke basis is voor het werken met ontwikkelingsperspectief. Wij wilden de vernieuwingen binnen de sector echter niet frustreren, want veel scholen werken al met ontwikkelingsperspectieven en anticiperen daarmee op het wetsvoorstel 'Kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs'.
De minister heeft aangekondigd dat de genoemde werkwijze in ieder geval wordt gehanteerd gedurende dit schooljaar (2012-2013). Het moment waarop het nieuwe toezichtkader onverkort wordt toegepast, is afhankelijk van parlementaire besluitvorming en inwerkingtreding van de wet 'Kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs' en wordt met het veld afgestemd.


Trefwoorden:

Onderwijsinspectie, Onderwijskwaliteit, Speciaal Onderwijs

Relevante links:Kamerbrief over herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012Toezichtkader 2012 speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs'Oude' toezichtkader 2005 speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

VorigeMinister Van Bijsterveldt van OCW opent online Verkiezingsland voor kinderen
VolgendeBasisschool krijgt ruim voldoende van ouders
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter