De advocaat van de PO-Raad gaat volgende week namens 155 schoolbesturen uitleggen waarom zij niet wil dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de eindtoetsgegevens openbaar maakt. Op 13 mei vindt de hoorzitting plaats waarin het bezwaarschrift van de besturen wordt toegelicht. Dekker beslist daarna opnieuw wat hij met de toetsinformatie gaat doen.

De staatssecretaris was in maart nog van plan de gegevens over de afgelopen drie jaren aan RTL Nieuws te geven. Die had daarvoor een Wob-verzoek ingediend. Het besluit van Dekker leidde tot veel verontwaardiging bij de schoolbesturen. Zij zijn voorstander van transparantie maar vinden dat de huidige beschikbare gegevens onvergelijkbaar en eenzijdig zijn. 155 besturen tekenden bezwaar aan. De staatssecretaris besloot daarop de openbaarmaking op te schorten. Later stelde hij eerst de bezwaarprocedure te willen doorlopen en op de bezwaarschriften te willen beslissen.

Tijdens de hoorzitting van 13 mei zal de advocaat van de PO-Raad namens de 155 schoolbesturen het woord voeren. De basis voor de inbreng is gebaseerd op het verzoekschrift dat op 19 maart 2013 is ingediend bij de rechtbank.
Beroep

Tegen het besluit dat de staatssecretaris neemt, kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Zowel RTL Nieuws als de schoolbesturen kunnen in beroep gaan wanneer aan hun wensen onvoldoende gehoor wordt gegeven. Dekker zei eerder in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop dat hij de eindtoetsgegevens niet zal openbaren voordat de rechter zich heeft uitgesproken. De PO-Raad gaat ervan uit dat de staatssecretaris de toetsscores dus ook na de hoorzitting niet bekend zal maken.

Naar verwachting zal Dekker eind mei een beslissing nemen. Wel heeft hij de mogelijkheid de beslistermijn nog een keer voor zes weken te verlengen. Uiterlijk 9 juli moet de staatssecretaris zich hebben uitgesproken.

VorigeGemeenten houden geld voor onderwijsachterstanden in portemonnee
VolgendeKwart van leerlingen VO wordt gepest
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter