5 december 2012

De PO-Raad is van mening dat het techniekonderwijs op de basisschool meer aandacht verdient en staat dan ook positief tegenover het voorstel van de VVD en de PvdA om meer aandacht aan techniekonderwijs te gaan geven. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, in het Radio1Journaal: "Meer aandacht voor techniek is goed voor de ontwikkeling van de kinderen, maar natuurlijk ook een maatschappelijke noodzaak. Er dreigt een groot tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten."

Meer aandacht voor wetenschap en techniek betekent niet automatisch dat er nieuwe vakken ingevoerd moeten worden en dat het veel extra tijd moet gaan kosten. Er is veel winst te halen uit het integreren van vakken en door bij bestaande vakken een technische component in te voeren, en zo beleidsconcurrentie te voorkomen.

In de huidige kerndoelen ligt al de opdracht om leerlingen te leren oplossingen te laten ontwerpen voor technische problemen, deze uit te voeren en te evalueren. De PO-Raad is betrokken bij het project 'Wetenschap en Techniek', om te bekijken wat een verstandige manier is om genoemde kerndoelen (beter) te realiseren. Techniek biedt leerlingen de mogelijkheid om op een actieve wijze en aan de hand van concrete situaties uit "het echte leven" problemen op te lossen. Bij verschillende Pabo's lopen al pilots om te onderzoeken hoe dit te realiseren is.

Over het voorstel van de VVD en de PvdA zegt Kete Kervezee: "Het is goed dat de politiek al direct kijkt naar een financieringsmogelijkheid van de wensen. Extra inzet op professionalisering van de leerkrachten en meer aandacht in de klas kunnen nu eenmaal niet gratis. Maar ook mét extra geld moeten we realistisch blijven: leerkrachten en leerlingen hebben al een vol programma. Het gaat er om dat we afgewogen keuzes maken en dat op schoolniveau bepaald kan worden hoe de einddoelen bereikt gaan worden."

Trefwoorden:

Onderwijskwaliteit

Relevante links:Zie ook: NOS: 'Kamer: techniek in basisonderwijs' (PO-Raad in de media)

VorigeDe Kracht van Arduino
VolgendeBegroting OCW: aandacht voor financiele problemen in het primair onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter