De grootte van een school heeft weinig invloed op de leerprestaties van leerlingen. Ook de invloed op bijvoorbeeld de sociale cohesie op school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en ouderparticipatie is nauwelijks aangetoond. Wel zijn grotere scholen goedkoper. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (PROO).

Onderzoeker Hans Luyten van de universiteit Twente vergeleek de resultaten van 84 onderzoekspublicaties en literatuuroverzichten over de effecten van schoolgrootte op de leerprestaties. Uit die onderzoeken bleek dat de effecten van schoolgrootte op leerprestaties (zeer) beperkt zijn. Wel is ‘de sociale cohesie en de participatie van ouders, leerlingen en leerkrachten op kleine scholen iets beter dan op grote scholen’, aldus Luyten in een commentaar op zijn onderzoek.

Duidelijk grote effecten heeft de omvang van de school op de kosten per leerling. Grotere scholen zijn goedkoper. Deze kostenbesparing treedt vooral op wanneer zeer kleine scholen worden samengevoegd. De besparing neemt af als scholen van gemiddelde grootte verder groeien. De onderzoekers stellen dat de eventuele (kleine) nadelen van grote scholen op leerprestaties of slagingspercentage niet opwegen tegen de grote financiële voordelen. Maar Luyten pleit niet voor afschaffing van zeer kleine scholen. “Want als de enige school in een kleine gemeenschap verdwijnt, kost dat de samenleving ook iets.”

Wereldwijd zijn de onderzoeken naar effecten van schoolgrootte op leerprestaties en schoolklimaat nogal uiteenlopend.

Het volledige eindrapport leest u hier.

VorigeSinterklaasjournaal wint Gouden Stuiver
VolgendeResultaten pilots Onderwijstijdverlenging beschikbaar
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter