Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs staat de komende tijd volop in de belangstelling. Woensdag 24 september praat de Tweede Kamer over bewegingsonderwijs. Op 1 oktober is het onderwerp van gesprek op het Congres Gezonde Brede Scholen waarvoor Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad de openingsspeech verzorgt.

Aandacht voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl is van groot belang voor leerlingen, vindt de PO-Raad, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling en leerprestaties. Ze heeft daarom al in 2012 met VO-raad en MBO Raad de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) opgesteld waarin brede aandacht is voor het integreren ervan in het onderwijs.

In het Bestuursakkoord dat de PO-Raad voor de zomer sloot met het kabinet, is afgesproken dat scholen vanaf 2017 minimaal twee uren bewegingsonderwijs bieden en waar mogelijk streven naar een derde uur. De PO-Raad wil dat derde uur bewegingsonderwijs niet verplicht stellen, omdat ze vindt dat scholen heel goed zelf in staat zijn goede keuzes te maken voor hoe zij hun onderwijs willen inrichten.

Inzetten op kwaliteit

De PO-Raad vindt dat meer aandacht voor sport, bewegen een gezonde leefstijl niet een op een vertaald hoeft te worden in lesuren. Ze zet liever in op kwaliteit van het bewegingsonderwijs en wil sbgl meer in het onderwijs integreren. Het doel is dan ook dat in 2017 alle lesuren bewegingsonderwijs worden gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Om dat mogelijk te maken is de lerarenbeurs recentelijk opengesteld voor bijscholing. Leraren houden de mogelijkheid met de beurs ook een master te halen.

Gezondheid is meer dan gymles, stelt de PO-Raad. Om zowel in als om de school sbgl te verbeteren, is het belangrijk dat ook het buitenschools aanod wordt verbeterd. Kinderen profiteren pas echt van sbgl wanneer scholen, ouders en gemeenten er allemaal aandacht voor hebben.

Scholen en hun besturen kunnen ondersteuning krijgen om aan de slag te gaan met sbgl. Zij kunnen daarvoor contact zoeken met een expert of een Gezonde School adviseur die hen daarbij helpt. Ook kunnen zij op verschillende momenten subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rondom voeding, roken, en sociaal-emotionele ontwikkeling. In maart 2015 kunnen zij zich weer inschrijven voor een nieuwe ondersteuningsronde. Onlangs kregen veertig basisscholen ondersteuning bij het opzetten van een zogenoemd Gezond Schoolplein.

Ondersteuning

Naast deze ondersteuning kunnen scholen ook kiezen voor publiek-private samenwerking. Jacqueline Vink, expert van de Onderwijsagenda SBGL heeft hierover enkele goede voorbeelden verzameld. Die zijn hieronder te downloaden. De PO-Raad wijst scholen en hun besturen daarbij wel op het convenenant sponsoring. Dat wordt binnenkort verlengd.

VorigeDekker wil experiment met regelvrije scholen
VolgendeSnappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter