Op donderdag 23 juni vond een rondetafelgesprek plaats over de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang. Voor dit gesprek, dat op initiatief van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer werd georganiseerd, was de PO-Raad uitgenodigd én kon de PO-Raad een aantal leden voordragen. Het doel van het gesprek was om zowel goede ervaringen als knelpunten te inventariseren in de samenwerking tussen scholen en instellingen voor kinderopvang.
In het rondetafelgesprek spraken de politici van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in verschillende rondes met ouders, brancheorganisaties van kinderopvang, onderwijs en gemeenten, de onderwijspraktijk en de wetenschap. De PO-Raad heeft haar spreektijd benut om te benadrukken dat voor een goede samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs het belangrijk is om vanuit een gedeelde visie te werken. Ook heeft de PO-Raad aandacht gevraagd voor de knelpunten die er zijn als het gaat om huisvesting en personeel. Ondermeer verschillende bouwkundige eisen aan opvang en onderwijs, maar ook de verschillen in CAOs bemoeilijken de praktische uitvoering van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. De PO-Raad zal het rapport Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen aan de vaste commissie van SZW opsturen, omdat hierin de knelpunten in het huidige stelsel helder worden benoemd en er een alternatief voor de huisvesting van onderwijs en kinderopvang in wordt geschetst.
De aanwezige leden van de PO-Raad, die de samenwerking met kinderopvangorganisaties al nadrukkelijk hebben gezocht, gingen onder meer in op het belang van een educatief aanbod voor elk kind vanaf 2,5 jaar. Om dit te realiseren geven ze aan dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs en opvang nodig is, op grond waarvan onderwijs- en opvangorganisaties onderling afspraken kunnen maken over de invulling van dit aanbod. Beleidsruimte is nodig om deze integrale samenwerking van onderwijs en opvang te stimuleren.

VorigeProgramma van eisen voor een elo wat en waarom
VolgendeVragen beantwoorden in plaats van antwoorden opzoeken
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter