De Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad heeft het bestuur gevraagd om met de bewindslieden van OCW het gesprek voort te zetten over een bestuursakkoord. Daarbij is aangetekend dat het volgende herkenbaar moet zijn:

de ruimte voor de schoolbesturen om kwaliteit te kunnen leveren, gekoppeld aan heldere verantwoording van de sector naar de samenleving
de ruimte om de professionaliteit van alle geledingen in de sector te versterken
de uitvoerbaarheid van de plannen voor Passend onderwijs, gezien de financiële randvoorwaarden, zowel in het reguliere basisonderwijs als in het SBO en SO
de kwaliteit en expertise van het speciaal onderwijs geborgd dient te worden door de scholen van (voortgezet) speciaal onderwijs niet te korten op hun personele bekostiging voor het primaire proces.
Tevens verlangt de ALV een goede balans tussen ambities en randvoorwaarden. Een actueel bestuursakkoord wordt begin 2012 ter bekrachtiging voorgelegd aan een ALV.
(her)benoemingDe ALV van de PO-Raad is akkoord gegaan met de herbenoeming van Kete Kervezee als voorzitter. Tevens is door de ALV André Rouvoet benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de PO-Raad. De heer Rouvoet memoreerde in zijn dankwoord aan zijn grote belangstelling voor het primair onderwijs. Andre Rouvoet volgt de heer Gert Schutte op, die vanaf de oprichting van de PO-Raad als lid van de RvT gefungeerd heeft en aan het einde van de ALV officieel afscheid nam.

VorigeWat weten we over ict en rekenen in het basisonderwijs?
VolgendePO Raad en andere onderwijsorganisaties in gesprek met OCW over agressie in het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter